Highway X City

gepubliceerd op 19.04.2017 | tekst Claire Pelgrims

kaft-Snelwegxstad

‘Snelweg X Stad’ presenteert de resultaten van een ontwerpend en theoretisch onderzoek dat door zeven onderzoeksteams werd gevoerd naar de relatie tussen de snelweg en de stad in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Het onderzoek bouwt verder op de reflectie die Rients Dijkstra (toenmalig Rijksadviseur voor Stad en Infrastructuur) in 2013 maakte, geleid door het BNA, de Universiteit van Delft en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu. De casestudies zijn pragmatisch opgevat; ze gaan verder dan de sectorale procedures doordat ze er de stedelijke spelers van meet af aan bij te betrekken. In het boek worden drie strategievormen uitgewerkt. De eerste strategie is visionair en stelt dat het tegen 2030 mogelijk zal zijn om langs de snelweg te wonen dankzij de technologische vooruitgang die de lucht- en geluidsverontreiniging zal beperken. De onbenutte ruimte rond de infrastructuren zal ingevuld worden met ingrepen gericht op ‘Downgrading to Upgrade’. Deze vrije ruimte kan ook als park worden aangelegd, als uitbreiding van de stedelijke structuur met het oog op toekomstige ontwikkelingen (‘Een Pact voor Overschie’). Het project ‘de Hub kadert in deze eerste strategie, met als voorstel om de bebouwing rond de Lelylaan op te voeren en op de viaduct twee futuristische hubs te voorzien waar reizigers kunnen overstappen van hun eigen vervoer op het openbaar vervoer. In deze hubs zijn er restaurants, winkels en parkeervoorzieningen. De snelweg wordt hier geherkwalificeerd door in te zetten op de aantrekkelijke esthetiek van snelheid en technologie.

Andere voorstellen in het boek zijn traditioneler opgevat; ze ‘verfraaien’ de stad en valoriseren de zachte mobiliteit. Projecten als ‘Science Park’ en ‘Station De Uithof’ raken niet aan de barrière die de A27/A28 vormt, maar focussen op een aparte lijn om de doorstroom van en naar de USP-campus te verbeteren. Snelle fietsroutes of directe tramverbindingen moeten de publieke toegankelijkheid bevorderen. De ‘Gooiseweg’ stelt dan weer voor om de A10 ondergronds te maken en een stadsboulevard aan te leggen die de ontwikkeling van een echt ‘waterfront’ bewerkstelligt. Tussenin de voorgenoemde strategieën situeert zich de visie voor het ‘Rijkswaterwegpark 20’; een poëtisch getint transformatievoorstel van de snelwegomgeving waarbij geopperd wordt om het watersysteem te laten primeren. Het onderzoeksteam baseerde zich voor dit ontwerp op een lijst van ‘schatten’ die deze omgeving bepalen: de fauna, flora en infrastructuren onder de viaduct, rond het kanaal en de spoorlijnen. Alle ontwerpvoorstellen die in het boek worden getoond werden aangevuld met interessante bijdragen over de functioneel-esthetische benadering van de ringwegen, de aanlegmogelijkheden van autosnelwegbermen, de impact van het infrastructuurprofiel op de relatie met de bebouwing en de historiek van verschillende types ‘terminussen’ (parking, station, etc.). Ook al is het niet altijd evident om een beeld te vormen van de sites uit het boek, de studies zetten aan tot reflectie en stimuleren ons om onze ringwegen met eenzelfde sensibiliteit te herbekijken. Een actueel thema.

 

Highway X City
Public Space – BNA, Mechelen, 2017
isbn 978-9-4917-8915-1
www.publicspace.be

schrijf je in voor de nieuwsbrief