Zuinig met middelen

gepubliceerd op 21.03.2014

Of de projecten nu groot of klein zijn, het bureau Greisch heeft oog voor een zuinig gebruik van middelen – een zuinig omspringen met materiaal gecombineerd met een zuinige toepassing. Buiten de klassieke overheidsopdrachten is het vernuft van de technische oplossingen een resultaat van deze zoektocht die verrijkt wordt door intermenselijke relaties.

Greisch_technique

© Bureau Greisch
Bureaus Greisch, Luik, 2008
Om de geest van het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw zoveel mogelijk te respecteren, omhult het geraamte de technieken, maar vormt het ook de armatuur van de lampen en is het ook de afwerking. Hiervoor werden opengewerkte balken gerealiseerd door staal te plooien

 

Greisch_technique

© Bureau Greisch

A+ Bureau Greisch heeft zowel interesse voor grootschalige projecten als voor projecten met beperkte middelen.
VINCENT SERVAIS Het klassieke verloop van een project leidt gewoonlijk tot technische oplossingen die het resultaat zijn van typische reflecties die aan het project gekoppeld zijn, ze worden dus gekoppeld aan een programmatie, geanalyseerd, ontworpen door een projectauteursteam en omgezet in grafische documenten.
In enkele gevallen, en altijd buiten de publieke context, is de reflectie anders. Meer gekoppeld aan een opportuniteit, een context of een bijzondere reflectie, maar altijd het resultaat van een interpersoonlijke relatie.

A+ Via een opeenvolging van projecten is er een vrij trouwe relatie ontstaan met ketelmakerij Melens-Dejardin.
VINCENT SERVAIS Hoewel bescheiden in realisaties heeft de relatie met het bedrijf ons effectief naar bijzondere structurele antwoorden geleid, gekoppeld aan atypische projecten. Het eerste contact werd gelegd voor de realisatie van een technisch stuk voor de brug van Ben-Ahin (1987). De eerste echte samenwerking kwam echter tot stand op initiatief van Pierre Hebbelinck voor de studie van het geraamte van de woning Dejardin, van de zoon van de ketelmaker, in Comblain-au-Pont (2004). Door de uitwerking van de details en de technische oplossingen voor deze ‘eenvoudige’ kubus van cortenstaal werden we ons samen bewust van de realisatiecapaciteiten van de ene en de vrije aanpak van de andere. Deze realisatievrijheid werd voortgezet voor een vraag om het geraamte te produceren voor de bouw van een showroom voor de kunstenaar Bernar Venet.

technique

© Bureau Greisch

A+ Hebt u dan met de kunstenaar gewerkt?
VINCENT SERVAIS De kunstenaar werkte samen met de Franse architect Charles Berthier om een zeer sobere hal te ontwerpen. Een ruimte zonder ostentatieve elementen die in een maximale hoeveelheid daglicht baadt. Ze hebben ons geraadpleegd voor de technische kant van de zaak. We hebben met het bedrijf samengewerkt om de structuur in de geometrische vormen van het dak te kunnen integreren. De verbindingen van het geraamte verdwijnen in de dikte van de dakvlakken en de verbinding tussen de verticale en de schuine vlakken werd gerealiseerd door een geplooide staalplaat. De balken werden achtereenvolgens in de metalen bakken geplaatst om het geraamte te vormen. Deze integratie was nog meer uitgesproken bij de uitbreiding van onze kantoren (2008) omdat de technische kokers in de structuur ‘verdwijnen’. Aan de basis van dit gedeelte lag de wens om de geest van het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw zoveel mogelijk te respecteren. Uiteindelijk is het geraamte duidelijk structureel, het omhult de technieken, vormt de armatuur van de lampen en het is ook de afwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld opengewerkte balken gerealiseerd door staal te plooien.
A+ Hebt u de kans gehad om het ontwerp met cortenstaal verder door te drijven?
VINCENT SERVAIS Een wedstrijd voor het ontwerpen/bouwen van een voetbrug boven een verkeerswisselaar in Farciennes trok onze aandacht. Een van de vereisten was dat zij geen onderhoud mocht vergen (2005). Cortenstaal drong zich toen op. Het beperkte budget heeft ons ertoe aangezet om, rechtstreeks in samenwerking met het bedrijf, na te denken over zuinig omspringen met het materiaal en met de werktijd. Ons onderzoek resulteerde in een structuur met een eenvoudige kuip van cortenstaal. Alle elementen werden gesneden uit één staalrol van 8 mm dik. We besloten het spel mee te spelen door zo zuinig mogelijk met middelen om te springen en de logica ervan tot het uiterste te drijven. Meer recent verbaasde ons een aanbesteding, gelanceerd door een vzw, voor een voetbrug van 14 meter in On, voor een budget van 16 000 euro. We hadden ons voorgenomen twee uur na te denken om de haalbaarheid te beoordelen… We hebben aan aannemer Dido gevraagd om mee na te denken en we hebben de zaak in de wacht gesleept. Uiteindelijk werd de cortenstaalplaat kamvormig uitgesneden, de pieken werden aan een kroonlijst gelast en de basis werd geplooid en dan aan een beschot van exotisch hout vastgeschroefd. Bij nader inzien vraag ik me af of we, gezien het budget, niet de enigen waren die geantwoord hebben…

technique

© Jean-Luc Deru ⎮ Daylight
Voetbrug te On, 2011
De cortenplaat werd kamvormig uitgesneden, de pieken werden aan een kroonlijst gelast en de basis werd geplooid en dan aan een beschot van exotisch hout vastgeschroefd

download pdf
A+242
pagina's 100 -102

Mensen die dit artikel lazen bekeken ook

schrijf je in voor de nieuwsbrief