laureaat architectuur niet-residentieel privé – Computer Shop

Office Kersten Geers David Van Severen
gepubliceerd op 10.12.2013 | tekst Pieter T'Jonck niet-residentieel
© Bas Princen
© Bas Princen
© Bas Princen

Computershop ‘multiplies’ in Tielt is gevestigd op een terrein zoals je dat vaak aantreft in Vlaanderen: een onregelmatige veelhoek die de uitkomst lijkt van vele herverkavelingen. Het terrein lag oorspronkelijk verscholen achter een gemetste tuinmuur, die met zijn zorgvuldig geritmeerde cassettes een stilaan voorouderlijk beeld van ruraal Vlaanderen oproept.

Op dat terrein plaatste Office twee quasi-identieke blokken van ca. 12,5 bij 9,5 m, elk twee etages hoog. Tussen beide blokken ligt een plein dat precies even groot is als de twee blokken. Dat is de eigenlijke winkelconstructie: een blok van 38 bij 12,5 m, voor 50% bebouwd. Op de begane grond is van het voorste blok aan de rechterzijde een travee weggenomen om toegang te verlenen tot het binnenplein.
Die constructie is tegen de rechte linkerzijde van het perceel aan geschoven. De rechtse zijrand van het perceel bleef vrij. Zo springt het grillige verloop ervan in het oog. De terreinomtrek is zelfs zo grillig dat ook voor- en achterzijde van het perceel sterk afwijken van het nieuw gebouwde blok. De constructie past trouwens maar net binnen het terrein: de linkse zijrand is immers nauwelijks langer. Aan de achterzijde rest slechts een kleine, taps toelopende spie die op zijn breedst 2 m bedraagt. Vooraan gaat het van niets naar zowat 5 m. De resterende grond werd groene ruimte.
Aan de straatzijde ontstond een toegang tot het perceel door de oude tuinmuur chirurgisch precies weg te snijden. Of eerder: omhoog te schuiven. Een nadrukkelijke staalportiek draagt immers een wand van snelbouwblokken die zweeft boven de grens tussen straat en terrein.
De nieuwe volumes zijn zorgvuldig, maar niet gesofisticeerd gedetailleerd. Constructief bestaan ze uit een regelmatig raster van kolommen met een centrale kern voor trap en sanitair. Aan het binnenplein werd over twee etages gebruik gemaakt van gordijngevels. Aan de straatzijde tref je die aan op de begane grond. Alle andere gevels bestaan uit kanaalplaten. Zo is er overvloedig licht in de werkruimtes, maar zonder inkijk naar en van de buren.
Het lijkt een voor de hand liggend ontwerp, op de opvallende ingreep aan de straat na. Toch is het evident waarom de jury dit project looft omwille van zijn “precision and strength”. Office zet hier de meest elementaire middelen van de architectuur in: orde, regelmaat, verhouding. Daar wordt bijna niets aan toegevoegd dat ‘extra’ betekenis genereert. Deze architectuur bevestigt – onnadrukkelijk – slechts haar eigen materiële orde.
Het bijzondere van het architecturale gebaar ligt echter net daarin. De binnenruimtes laten vele vormen van gebruik toe, zonder iets op te leggen. Tegelijk speelt de constructie een listig spel met de onregelmatige tuinmuren. Nu eens vormen die, aan de achterzijde bijvoorbeeld, een extra buitenmuur die beschutting biedt. Elders ontstaat een sterk contrast tussen de historisch gegroeide grilligheid van het perceel en de regelmaat van gebouw en binnenplein. Zo krijgt het toeval een evenwaardige plaats naast de architecturale orde, zonder dat de architectuur breedsprakerig de ‘chaos’ wil temmen.

download pdf
Office Kersten Geers David Van Severen
Tielt | 2013
A+245
pagina's 54-56

Mensen die dit artikel lazen bekeken ook

© Bas Princen
© Bas Princen
© Bas Princen

schrijf je in voor de nieuwsbrief