20 sociale huurwoningen, omgeving

Architectenbureau Dirk Coopman
gepubliceerd op 14.06.2013 | tekst Saouli Quddus collectief wonen
© Tim Van de Velde
© Tim Van de Velde
© Architectenbureau Dirk Coopman

In een evoluerende stedenbouwkundige context heeft het concept van openbare huisvesting de laatste jaren een grondige verandering en herdefiniëring ondergaan. Meer dan sociale woningen zijn het echte architectuurlaboratoria geworden. In Kruishoutem benadrukt architect Dirk Coopman vooral de kwalitatieve groene ruimte.

In 2004 begonnen de werken aan de vernieuwbouw in de Tjollevelddreef in Kruishoutem onder leiding van architect Dirk Coopman. Er moest een nieuwe generatie sociale woningen worden opgetrokken die anders moest zijn dan de slecht ontworpen en sterk bekritiseerde klassieke modellen. De site voegt zich in het stedelijk netwerk op het kruispunt van een rusthuis en de omliggende bebouwing. Het vertrekpunt was een ‘vierkant’ met daarop twintig, in twee blokken geconcentreerde woningen, die zo werden geplaatst dat weloverdachte publieke ruimten ontstonden. Een bestaande bomengroep werd bewaard en fungeert als ‘stedelijke kamer’ voor de grotere omgeving. Deze benadrukt het streven om woonruimten te creëren, omgeven door een opeenvolging van kwalitatieve openbare ruimten. Aan de twee woonblokken grenst een groene heuvel die de verbinding vormt met de massieve gevel van het tegenoverliggende rusthuis. De vijf diverse vrije ruimten rond de gebouwen voegen een stedenbouwkundige waarde toe aan de wijk en ordenen de verschillende volumes op een coherente manier. Of zoals Dirk Coopman het stelt: “Door onbebouwde ruimte centraal te stellen en nieuwe publieke ruimten te verbinden met bestaande, wordt het stedelijk weefsel kwalitatief versterkt.”
De woningen zijn oost-westgeoriënteerd en krijgen dus de hele dag licht. Aan de noordkant voert de promenade naar een grot die bij de site hoort en die fungeert als een ‘lokale anekdote’ van deze wijk. De architecturale compositie speelt hier met superposities: het glazen dak boven de grot zorgt voor de verbinding tussen de architectuur en haar omgeving. Het loopt over in een helling die toegang geeft tot de eerste verdieping van de woningen en een panorama biedt op het landschap. De tussenzone waarin zich privétuintjes bevinden, is op het zuiden gericht. Vanaf de site vertrekt een fietspad dat de wijk verbindt met het centrum van Kruishoutem. De nadruk ligt op de voetgangerszones die mee het stedelijk weefsel hertekenen.
Ook het ontwerp van de wooneenheden getuigt van een vernieuwende visie. De scheidingen tussen de verschillende ruimten kunnen naar eigen goeddunken worden gemoduleerd. De nadruk ligt op de interactie die leidt tot een toename van ruimte en het gebruik ervan. Elke kamer is ontworpen als een extensie van de gebruikelijke functionele eenheden en kan worden vergroot in functie van de noden van de bewoner. Door middel van verplaatsbare wanden kan het interieur naar believen worden geherdefinieerd en aangepast aan tal van scenario’s. “Het voordeel van de vervloeiende grenzen tussen elke zone, is dat elke kamer beter is aangepast aan haar functionaliteit. De winst in vierkante meter die in dit woningtype wordt verwezenlijkt, kan worden gebruikt voor bijkomende ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de bewoners.”

download pdf
Architectenbureau Dirk Coopman
Kruishoutem | 2013
A+237
pagina's 36-38

Mensen die dit artikel lazen bekeken ook

© Tim Van de Velde
© Tim Van de Velde
© Architectenbureau Dirk Coopman

schrijf je in voor de nieuwsbrief