Project

Huis zonder muren

Office Kersten Geers David Van Severen
14.06.2017 woningbouw

Office KGDVS heeft in Spanje een huis opgetrokken dat zo weinig mogelijk huis is. ‘SOLO Office’ is cirkelvormig, zonder muren, op zich staand, en vormgegeven door het meubilair: gewaagd en geslaagd.  Rotsen tot zover het oog reikt, olijf- en amandelbomen in de valleien en op de hellingen, cirkelende roofvogels, aardewegen, een verschroeiende zon, geen elektriciteitsnet: […]

Bekijk project

Buigen voor de mammon

Zaha Hadid Architects
15.05.2017 publieke ruimte

Het Havenhuis van wijlen Zaha Hadid moest de Antwerpse haven weer verbinden met de stad. Dat is niet gelukt. Waarom moest het project er dan absoluut komen? In de architectuur is het kantoorgebouw een moeilijk genre. Het bouwprogramma is vaak weinig specifiek en kan herleid worden tot een stapeling van landschapskantoren met zogenaamde flex-plekken in […]

Bekijk project

Anatomieles

architecten de vylder vinck taillieu
18.04.2017 publieke ruimte

Hoe behouden zonder te respecteren? Bij de herinrichting van een dienstencentrum in Gent zet architecten DE VYLDER VINCK TAILLIEU het erfgoedkeurslijf een neus door het bestaande en de ingreep tegen elkaar uit te spelen. Het dienstencentrum van Ledeberg (Gent), vroeger gemeentehuis en theater, moest worden vergroot om onderdak te bieden aan publieksdiensten, een feestzaal en een politiecommissariaat. Bij de herstructurering moesten beschermde elementen behouden blijven: de voorgevel aan […]

Bekijk project

Terug naar het gezond verstand

Karbon' architecture & urbanisme
20.03.2017

Toen hij zijn eigen woning bouwde, wilde Matthieu Delatte, een van de oprichters van het bureau Karbon’, niet zomaar blindelings de nieuwe regels van de passieve woning toepassen. Het energieverbruik verlagen, ja, maar zonder de essentie – het goed gevoel – uit het oog te verliezen. ‘Als architect ontwerpen wij ruimten en niet een prestatievermogen’, […]

Bekijk project

Ringland. Geen gerommel in de marge

20.02.2017

Eind 2015 nam het Antwerpse burgerinitiatief Ringland de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties in ontvangst. In A+256 spraken we met oprichter Peter Vermeulen over de wortels van het succes van dit piepjonge collectief. Ringland is een burgerorganisatie die pas in 2013 opgericht werd. Slechts gefinancierd door ‘crowdfunding’ was ze de stad Antwerpen, het Vlaams Gewest […]

Bekijk project

De taal van architectuur

Meta architectuurbureau
10.01.2017 publieke ruimte

Spreekt de architectuur vandaag nog een taal waarmee haar bewoners zich kunnen identificeren? Gebouw O van META beantwoordt een hedendaags vraagstuk met een eenvoudige ontwerpstrategie, zonder afbreuk te doen aan de verfijning van haar constructie. De Drie Eiken-Campus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk bestond tot voor kort uit een verzameling grijze en anonieme gebouwen, […]

Bekijk project

Het abattoir van de toekomst

ORG
07.11.2016 publieke ruimte

Op de Biënnale van Venetië presenteert ORG betonnen portieken onder de naam Monument for an Open Society. De Foodmet bij de slachthuizen van Anderlecht is met deze elementen gebouwd. Als een model voor de toekomst van de site. De Anderlechtse slachthuissite wordt gedomineerd door de 100 bij 100 meter grote hal uit 1888. Sinds 1983 […]

Bekijk project

Tussen dienstbaarheid en autonomie

HUB Architecten
12.09.2016 niet-residentieel publiek

HUB Architecten moest voor zijn ontwerp voor het ABC-huis in Schaarbeek met beperkte middelen aan de slag. Dat betekent echter niet dat er ook weinig werd bereikt. Een eenvoudige betonnen constructie met een verdieping en twee sheddaken. Goedkope rode bakstenen aan de buitenkant, witgeschilderde snelbouwstenen binnenin. Alleen de zichtbare dakconstructie in hout brengt enige warmte […]

Bekijk project

Europa en Janus

Samyn and partners
03.08.2016 publieke ruimte

Dit jaar levert het team rond Samyn and Partners het nieuwe gebouw op voor de Raad van de EU in de Brusselse Wetstraat. EUROPA houdt het verdeelde Europa van vandaag nillens willens een spiegel voor. EUROPA biedt onderdak aan de Europese toppen waar staatshoofden en/of regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie samenkomen. […]

Bekijk project

schrijf je in voor de nieuwsbrief