Focus

Edito A+243

gepubliceerd op 16.09.2013 | tekst Audrey Contesse

Net nu wedden op voetbal gokkers geen windeieren legt, zijn de stadia aan het vervellen. Het nieuwe voetbalstadion van Gent schminkt zich tot kantoorgebouw door zich te verschuilen achter een glasgevel die kan concurreren met die van de meest ongeïnspireerde Belgische kantoortorens. Die op het eerste gezicht verrassende keuze zegt veel over de professionalisering van […]

Bekijk

Edito A+242

gepubliceerd op 05.08.2013 | tekst Audrey Contesse

A+ is 40 jaar en viert 40 jaar architectuur in België.

Bekijk

Junya Ishigami

gepubliceerd op 15.07.2013 | tekst audrey contesse

De 58 tentoongestelde maquettes van Junya Ishigami overstijgen de esthetische ijlheid van zijn werk en openen de deur naar ruimten waar mens en natuur verbonden zijn, geconstrueerd volgens de structurele logica van natuurlijke materialen en fenomenen.

Bekijk

De architectuur in crisistijd in crisis

gepubliceerd op 18.02.2013 | tekst Pieter T'Jonck

Het woord crisis is aan de orde van de dag. Het economische bouwwerk van de EU wankelt en de conjunctuurgevoelige bouwsector voelt daar de gevolgen van. Architecten, die voorop lopen in het bouwproces, nog veel meer. Welke bedreiging houdt dat op de lange duur in voor de architectuur ? Blijft de oude definitie van ‘vrij beroep’ standhouden of is de toekomst aan grote vennootschappen die als gewone marktpartij opereren ? Is dat leefbaar met de huidige kostenstructuur en taken van een architectenkantoor ? Zijn er ook andere factoren die de positie van het architectuurbedrijf in België aantasten ? Hoe staan we ervoor in vergelijking met andere (West-)Europese landen ?

Bekijk

Landschap=Democratie

gepubliceerd op 31.10.2012 | tekst Audrey Contesse, Cécile Vandernoot

Hoe krijgt het landschap een plaats in de architectuur? Hoe werken architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten samen? Hoe onderwijs je het landschap? Het zijn maar enkele van de vele vragen die aan bod kwamen tijdens een paneldiscussie die A+ op het getouw zette om te achterhalen waarin de omgang met het landschap in België zich onderscheidt van die in het buitenland.

Bekijk

Van glorie tot banaliteit

gepubliceerd op 18.06.2012 | tekst Benjamin Pors

Hoewel zij sinds lang gezien wordt als een samenraapsel van eendere appartementsblokken, is de Belgische kust niet altijd een ondoordringbaar reservoir van weekendhuizen geweest. In de loop van vorige eeuw zorgden sociale omwentelingen, de twee Wereldoorlogen en een meer gedemocratiseerd toerisme voor ingrijpende veranderingen op de zeedijk en in het kustlandschap. Een analyse aan de hand van drie karakteristieke badplaatsen.

Bekijk

De mythe van Martini

gepubliceerd op 15.09.2011 | tekst Peter Van den Abeele

Recente architectuurontwerpen schuiven opnieuw het grootschalige multifunctionele gebouw naar voor als typologie om de stad te transformeren en stedelijkheid te genereren. In Brussel stelt Jean Nouvel voor om een reusachtige spiegel boven de sporen van het Zuidstation te bouwen. Het gebouw wil een landmark worden voor de stad en door de combinatie van verschillende functies de interactie tussen gebruikers en bewoners sterk opdrijven in de Zuidwijk. Maar zal dit ene gebouw haar grootstedelijke ambities waarmaken? Wordt dit grootschalig project echt een stuk stad zoals het ontwerp belooft?

Bekijk

Wie vertegenwoordigt de architecten?

gepubliceerd op 15.12.2010 | tekst Pieter T'Jonck

De Orde van Architecten, gestoeld op een model van veertig jaar gelden, is achterhaald. Architectuurpraktijken worden groter, internationaler en kapitaalintensiever. De kleine, op woningbouw gerichte praktijk is op sterven na dood. De nood aan opleiding en systematische ‘research and development’ nemen hand over hand toe door de snelle wijzigingen in regelgeving en technische ontwikkelingen. Komt daarbij dat de stedenbouwkundige regelgeving per gewest anders evolueert. Vraag is wie dan de architecten vertegenwoordigt op gewestelijk, nationaal en Europees vlak, hoe dat gebeurt en tegen welke prijs?

Bekijk

De (re)presentatie van architectuur

gepubliceerd op 14.12.2010 | tekst Cédric Libert

Architecten produceren heel wat visuele documenten (of laten ze produceren) die verband houden met de constructie van een gebouw (de plannen), maar ook met de bekendmaking van de realisatie (foto’s), de verklaring van een idee of concept dat de reflectie gevoed heeft (schetsen of schema’s), of nog met de voorafspiegeling van hoe het ontwerp er zou kunnen gaan uitzien (maquettes of ontwerptekeningen). Bestaat architectuur dan ook buiten het opgetrokken gebouw zelf? Is architectuur niet de grote hoeveelheid documenten die architecten in een maatschappelijke context plaatsen, eerder dan het gebruik van de gerealiseerde gebouwen? De vraag werd gesteld tijdens een rondetafel­gesprek met actoren uit het veld die te maken hebben met de representatie van architectuur: uitgevers Liliane Knopes en Sébastien Martinez Barat, fotografen Marie-Françoise Plissart en Filip Dujardin, illustrator Michel Penneman en grafisch vormgever Renaud Huberlant.

Bekijk

schrijf je in voor de nieuwsbrief