Focus

Hedendaags paradigma

gepubliceerd op 10.12.2013 | tekst Audrey Contesse

Nieuw bij de tiende editie van de Belgische Prijs voor Architectuur & Energie is dat er naast de laureaten van de vijf categorieën ook een overkoepelende laureaat is. Terwijl alle nominaties gebeurden in een sfeer van eensgezindheid, werd de keuze van de ‘grote laureaat’ voorafgegaan door een vinnig debat.

Bekijk

De polsslag van de Belgische architectuur

gepubliceerd op 10.12.2013 | tekst Eddy Vanzieleghem

In 1998 stelde arch. JM Fauconnier, toen uitgever van Arch & Life, na vijftien jaar organisatie van de “Belgian Architectural Awards” de prijs ter beschikking van het architectenkorps. Onder impuls van arch. Dan Craet nam de FAB de organisatie over. Deze confraters, beiden onlangs overleden, zullen ons bijblijven omwille van hun jarenlange inzet voor het architectenberoep, zowel nationaal als internationaal.

Bekijk

Edito A+245

gepubliceerd op 10.12.2013 | tekst Audrey Contesse

Op 22 november had de samenkomst ‘Faculteit & Beroep Architectuur’ plaats. Vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen, de Orde van Architecten en verschillende beroepsverenigingen (waaronder A+) deelden er hun visie op het huidige schisma tussen het architectuuronderwijs en de beroepspraktijk. Door de invoering van de onderwijshervorming doemt het spookbeeld op van een te grote scheiding tussen de […]

Bekijk

Edito A+244

gepubliceerd op 30.10.2013 | tekst Audrey Contesse

‘Behind the green door’, de hoofdtentoonstelling van de triënnale van Oslo, opent met een ecosfeer, een ecosysteem in een volledig van de buitenwereld afgesloten glazen bol dat perfect in evenwicht is doordat de samenstellende elementen zich voeden met elkaars afvalstoffen.Daags na de opening van de triënnale vond onder de titel ‘The future of comfort’ een […]

Bekijk

Edito A+243

gepubliceerd op 16.09.2013 | tekst Audrey Contesse

Net nu wedden op voetbal gokkers geen windeieren legt, zijn de stadia aan het vervellen. Het nieuwe voetbalstadion van Gent schminkt zich tot kantoorgebouw door zich te verschuilen achter een glasgevel die kan concurreren met die van de meest ongeïnspireerde Belgische kantoortorens. Die op het eerste gezicht verrassende keuze zegt veel over de professionalisering van […]

Bekijk

Edito A+242

gepubliceerd op 05.08.2013 | tekst Audrey Contesse

A+ is 40 jaar en viert 40 jaar architectuur in België.

Bekijk

Junya Ishigami

gepubliceerd op 15.07.2013 | tekst audrey contesse

De 58 tentoongestelde maquettes van Junya Ishigami overstijgen de esthetische ijlheid van zijn werk en openen de deur naar ruimten waar mens en natuur verbonden zijn, geconstrueerd volgens de structurele logica van natuurlijke materialen en fenomenen.

Bekijk

De architectuur in crisistijd in crisis

gepubliceerd op 18.02.2013 | tekst Pieter T'Jonck

Het woord crisis is aan de orde van de dag. Het economische bouwwerk van de EU wankelt en de conjunctuurgevoelige bouwsector voelt daar de gevolgen van. Architecten, die voorop lopen in het bouwproces, nog veel meer. Welke bedreiging houdt dat op de lange duur in voor de architectuur ? Blijft de oude definitie van ‘vrij beroep’ standhouden of is de toekomst aan grote vennootschappen die als gewone marktpartij opereren ? Is dat leefbaar met de huidige kostenstructuur en taken van een architectenkantoor ? Zijn er ook andere factoren die de positie van het architectuurbedrijf in België aantasten ? Hoe staan we ervoor in vergelijking met andere (West-)Europese landen ?

Bekijk

Landschap=Democratie

gepubliceerd op 31.10.2012 | tekst Audrey Contesse, Cécile Vandernoot

Hoe krijgt het landschap een plaats in de architectuur? Hoe werken architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten samen? Hoe onderwijs je het landschap? Het zijn maar enkele van de vele vragen die aan bod kwamen tijdens een paneldiscussie die A+ op het getouw zette om te achterhalen waarin de omgang met het landschap in België zich onderscheidt van die in het buitenland.

Bekijk
Page

schrijf je in voor de nieuwsbrief