Focus

Noordwijk: nieuwe perspectieven

gepubliceerd op 22.02.2018 | tekst Pierre Lemaire

De Brusselse Noordwijk bevindt zich op een keerpunt. Nu de huur van verschillende grotere huurders teneinde loopt en er dus steeds meer panden leeg komen te staan, zien de privésector en de academische sector zich genoodzaakt om de mouwen op te stropen en de uitdaging aan te gaan. De openbare sector is bereid om op […]

Bekijk

Edito A+270

gepubliceerd op 19.02.2018 | tekst Lisa De Visscher

“Een monument sterft als het stopt te veranderen”, zo stelt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. “Dat klopt niet”, pareert professor Luc Verpoest: “Verandering is geen noodzaak, en bij sommige monumenten is ze ook ongewenst.” Herbestemming van erfgoed is een heikele kwestie waarbij de – soms moeilijk te definiëren – erfgoedwaarde moet worden afgewogen tegen tegenstrijdige […]

Bekijk

Gilles Perraudin, bouwer

gepubliceerd op 25.01.2018 | tekst Charlotte Lheureux

© S. Demailly Consumptiedenken is overal. Zelfs woningen zijn consumptieproducten geworden. Een van de mensen die daartegen hun stem verheffen, is Gilles Perraudin. Hij wil een eind maken aan het ‘architecturale bloedbad’, zoals hij het noemt, door te doen wat je ook bij andere consumptiegoederen kunt doen: ingrijpen in het fabricatie-proces. Dat doet hij zelf […]

Bekijk

Edito A+269

gepubliceerd op 20.12.2017 | tekst Lisa De Visscher

In de donkere dagen tussen Sinterklaas en Valentijn is er één licht dat nooit uitgaat: dat van het winkelcentrum. In de over tien weken uitgesmeerde feestmaand worden liefde, vrede en verbondenheid toch het liefst verzilverd in zoveel mogelijk aankopen. Het succes hiervan verzekert de jaaromzet van het gros van de winkelaangelegenheden die, achter de vrolijke […]

Bekijk

Edito A+268

gepubliceerd op 20.11.2017 | tekst Lisa De Visscher, Cécile Vandernoot

    In een recent interview [1] stelt Willem Jan Neutelings “de integratie van kunst maakt dat mensen sneller een relatie kunnen aangaan met het gebouw. In een glazen toren heb je dat niet. Met een witte muur kan je geen relatie ontwikkelen. Die zegt: ik ben er niet. Dat geeft een unheimlich gevoel.” De integratie […]

Bekijk

Edito A+267

gepubliceerd op 20.11.2017 | tekst Lisa De Visscher

Waar zijn de schrijvende architecten gebleven? Wie voert het architectuurdiscours? Krijgen architecten nog de kans teksten te publiceren die hun eigen oeuvre overstijgen en zo bij te dragen aan het doorlopende debat over wat architectuur nu eigenlijk is? Of wordt architectuurtheorie alleen nog gevoed door onder publicatiedruk bezwijkende academici die vaak nooit gebouwd hebben? En […]

Bekijk

Edito A+266

gepubliceerd op 10.07.2017 | tekst Pieter T'Jonck

De Amerikaanse socioloog Richard Florida beschrijft in zijn boek ‘The Rise of the Creative Class’ (2002) de opkomst van een nieuwe sociale klasse van hoogopgeleide kenniswerkers. In het zog van de oprukkende digitalisering creëerde die uit het niets een markt van nieuwe diensten, zonder dat daar al vraag naar was. Geen kat zat twintig jaar […]

Bekijk

Een Pritzker in Gent

gepubliceerd op 19.06.2017 | tekst Christophe Van Gerrewey

Over de Krook, de nieuwe Gentse stadsbibliotheek, is veel gesproken maar er is nauwelijks iets over gezegd. Het gebouw wordt een ‘landmark’ genoemd, een ‘echte ontmoetingsplaats’, ‘een balkon op Gent’, een ‘verbindingsplek’ en (volgens de cultuurschepen) ‘een wauw-effect’ dat ‘de stad teruggeeft aan de bewoners’. Ook in A+265 heeft Bart Tritsmans beaat de goede bedoelingen […]

Bekijk

Mythe en werkelijkheid (A+O, 1973)

gepubliceerd op 14.06.2017 | tekst Marcel Smets

Tussen het beeld dat sommige architektuurtijdschriften ophangen en de werkelijkheid van het bouwgebeuren ligt een steeds groter wordende kloof. Dat  valt op telkens men de opgenomen werken in  hun kontekst situeert. Die kontekst, en niet het alleenstaand architektuurmonument, vormt nochtans onze dagelijkse leefomgeving. Hoe verrijkend de inhoud van het gepubliceerde gebouw ook mag zijn, in […]

Bekijk
Page

schrijf je in voor de nieuwsbrief