Over A+

Missie

A+ Architecture in Belgium ziet architectuur als cultuur. Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen wil A+ Architecture in Belgium de referentie zijn voor architectuur en stedenbouw in Vlaanderen en België.

A+ Architecture in Belgium brengt de lokale architectuurproductie in kaart, archiveert deze, toont speciale aandacht voor aankomend talent en zorgt voor kruisbestuiving tussen het lokale en het internationale niveau. A+ Architecture in Belgium biedt eveneens een platform aan voor reflectie over de rol van architectuur en een kritisch standpunt om het architectuurdebat te voeden.

Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A+ Architecture in Belgium architecten, beleidsmakers en bouwheren aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle invulling van onze gebouwde omgeving. A+ Architecture in Belgium tracht hiermee eveneens bruggen te slaan tussen architectuurdebat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschappen en het internationale niveau.

Visie

A+ Architecture in Belgium is een culturele speler die zichtbaarheid wenst te geven aan zowel de diversiteit, de complexiteit, de maatschappelijke draagwijdte en de culturele verwevenheid, als aan de fysieke, politieke, economische en technische aspecten van de architectuur.

A+ behandelt deze invalshoeken met een kritisch, scherp, pertinent en onafhankelijk discours, in een duidelijke en nauwkeurige taal, verstaanbaar voor iedereen, professionals en anderen.

A+ bestrijkt de verschillende media van het tijdschrift, de website, sociale netwerken, lezingen, tentoonstellingen en evenementen.

A+ is een platform dat inspireert, uitnodigt tot debat en kennis deelt, met de ambitie om kwalitatieve praktijken te ondersteunen. Zij staat in de actualiteit en bouwt verder aan een geheugen voor de architectuur in België en zet zo, een decennialange traditie voort.

A + richt zich tot het Belgische publiek dat geïnteresseerd is in architectuur en heeft de ambitie om de Belgische architectuur te promoten in het buitenland.

A+ steunt op publieke en private partners om het debat te verrijken, haar activiteiten te ondersteunen en de impact van haar missie te vergroten.

A+ wenst haar lezerspubliek en haar doelgroepen aan zich te binden in ruil voor een correcte financiële bijdrage.

Historiek

Het Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design (ICASD) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1973. De vereniging heeft tot doel het verzamelen, het inwinnen en het verspreiden van alle informatie betreffende de architectuur, de stedenbouw, het design, landschapsarchitectuur en, in ruimere zin, alles wat betrekking heeft op de mens in diens leefmilieu. Het ICASD heeft hiertoe het merk A+Architecture in Belgium gecreëerd.

Raad van Bestuur

voorzitter Philémon Wachtelaer
vice-voorzitter Chantal Vincent
secretaris Geert Degroote
penningmeester Eddy Vanzieleghem
leden Sylvie Bruyninckx, Dag Boutsen, Maarten Delbeke, Paul Dujardin, Brigitte Gouder de Beauregard, Piet Van Cauwenberg, Benoît Moritz, Ward Verbakel, Olivier Bastin

A+ Architecture in Belgium
Ernest Allardstraat 21/3

B-1000 Brussel
+32 (0)2 645 79 10

schrijf je in voor de nieuwsbrief