Gepubliceerd op 19.12.2022

Ministers, overheidsinstanties, architecten, partners uit de bouwsector … VELUX heeft een bont gezelschap uitgenodigd in de vestiging in Waver om zijn 50 jaar in België te vieren. Voor de wereldwijd vertegenwoordigde Deense groep was het niet zomaar een verjaardag: “België is onze vierde grootste markt. Het is het land met de meeste dakvensters per inwoner”, weet Jens K. Rasmussen, de kleinzoon van de oprichter. In 50 jaar tijd heeft VELUX een revolutie teweeggebracht in de huisvesting van de Belgen: één op de twee huizen heeft vandaag minstens één dakvenster. Met meer dan 7.000 installateurs van VELUX-vensters en 2.500 verkooppunten vormt VELUX de kern van een heus ecosysteem dat in de loop van de tijd de ‘VELUX-generatie’ heeft zien opkomen.

Wie heeft er niet ooit al gespeeld, gewerkt of gedroomd onder een dakvenster?

De afgelopen 50 jaar heeft VELUX alle uitdagingen en ontwikkelingen in de Belgische bouwsector op de voet gevolgd: ventilatie, isolatie, nieuwe bouwmethoden, de introductie van grote platte daken, domotica,… Innovatie en streven naar welzijn voor de bewoners zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de groep.

VELUX is een bedrijf dat stevig verankerd is in België, maar het is ook een grote internationale groep die investeert in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van morgen: klimaatverandering, schaarste aan middelen, nood aan sociale cohesie … Sinus Lynge, architect en oprichter van het kantoor EFFEKT in Kopenhagen, heeft deel aan het evenement genomen met een presentatie van ‘Living Places’, een proefproject dat in samenwerking met VELUX is ontwikkeld en momenteel in Kopenhagen wordt gerealiseerd. Het doel is om de koolstofvoetafdruk van gebouwen te delen door drie en tegelijkertijd de kwaliteit van het binnenklimaat te vermenigvuldigen met drie. “Door op deze manier samen te werken en ideeën uit te proberen, bouwen we aan de oplossingen van morgen,” benadrukte hij.

VE – LUX staat voor ventilatie en licht: de bestaansreden van het bedrijf zit verweven in de naam en was nog nooit zo actueel. Yves Sottiaux, Market Director VELUX België, vertelt: “In 2020 stuurde Covid iedereen naar huis en veranderde onze levensstijl. De vraag explodeerde: iedereen bevond zich plots onder hetzelfde dak om er te werken, te studeren en te wonen. Er moesten extra kamers worden gecreëerd, zo snel mogelijk en voor niet al te veel geld. Natuurlijk licht op zolders laten binnenvallen en donkere kamers omtoveren tot nieuwe leefruimten is net waar we goed in zijn.”

Er staat de Belgische huisvesting nog een andere grote uitdaging te wachten, en de energiecrisis legt de vinger op de zere plek. “Een geïsoleerde, geventileerde en goed ontworpen woning is als een vesting, een veilige haven, een sociaal vangnet,” zegt Yves Sottiaux. “Een vervallen woning daarentegen, slecht geïsoleerd, donker en vochtig, maakt de bewoners kwetsbaar. Veel gebouwen in België zijn vervallen. Als gevolg daarvan verarmen huishoudens, hun gezondheid gaat er op achteruit en de klimaatverandering zet zich verder door. Nu aanzienlijke overheidsmiddelen op ongekende schaal beschikbaar worden gesteld via verschillende herstelplannen en er in elke regio een dynamiek op gang komt, belooft Yves Sottiaux: “U kunt op ons rekenen. Wij zullen er zijn wanneer de gewesten zich inspannen om het tempo en de omvang van de renovaties op te voeren. Wij weten immers wat de meest effectieve en goedkoopste manier is om het energieverbruik van een woning te verminderen en tegelijkertijd ruimte en comfort te creëren: richt de ruimte onder het dak in door ze te isoleren en natuurlijk licht binnen te laten. Concreet investeert Velux in zijn productiemiddelen en verbindt het zich ertoe om alle ramen te leveren die de Belgische markt nodig heeft.”

“Als we zeggen dat we het dagelijks leven van mensen willen verbeteren, zullen we hen niet alleen helpen om hun energierekening te verlagen, maar staan we ook garant voor hun gezondheid. Door dat op een duurzame manier te doen, verbeteren we ook de toestand van de planeet. Dat is onze missie, dat is ons vak. Al 50 jaar in België,” besluit Yves Sottiaux.

www.velux.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.