Gepubliceerd op 31.05.2021

Ter gelegenheid van de Wereldbiodiversiteitsdag 2021, duikt er echter een alternatief op: bedrijven en ngo’s bundelen hun krachten om in actie te komen. VELUX, een onderneming met bijzonder ambitieuze doelstellingen op het gebied van bescherming van de biodiversiteit en klimaatbeheersing, zet zich namelijk samen met het WWF en andere ngo’s in om concrete projecten te ondersteunen, zowel in België als in het buitenland. 

Welke acties in België? 
VELUX België wil in actie treden in België, naast de acties die de VELUX Groep internationaal uitvoert. Het bedrijf is bijvoorbeeld een van de eerste leden van de Belgian Alliance for Climate Action (Belgische Alliantie voor Klimaatactie), een initiatief gelanceerd door WWF-België en The Shift. Deze Alliantie brengt leden samen die moeten beloven om duidelijke en meetbare doelstellingen uit te stippelen om hun uitstoot te doen dalen. 

Er zijn nog andere typisch Belgische projecten in de maak. Op voorstel van zijn personeel heeft VELUX besloten initiatieven te steunen ter bescherming van de biodiversiteit en voor herbebossing in België: dankzij partnerships met Natagora en Natuurpunt heeft het bedrijf onder meer bijgedragen aan het herbebossingsproject Burkel-Torrebos in Maldegem en aan de uitbreiding van het natuurgebied Grand Rieu in Henegouwen. De vennootschap streeft er ook naar om het label “Réseau Nature Entreprises” van Natagora te verkrijgen voor de grond die ze in Bierges gebruikt en die ontwikkeld zal worden om de lokale flora en fauna beter te kunnen opvangen. 

“Het is voor ons belangrijk om concrete acties te ondernemen in België”, benadrukt Yves Sottiaux, directeur van VELUX België. “Onze werknemers vragen dit uitdrukkelijk van ons. De acties met de meeste impact worden natuurlijk uitgevoerd door de VELUX Groep en uitgerold in alle landen waar we aanwezig zijn. Maar elke actie telt, en we willen ons verantwoordelijk gedragen. Ik ben blij dat we onze krachten kunnen bundelen met die van experts van niet-gouvernementele organisaties om de impact nog te vergroten.” 

VELUX’s strategie voor duurzame ontwikkeling
De VELUX Groep heeft zijn uitstoot tussen 2007 en 2020 al met 59% verminderd en heeft afgelopen september zijn duurzaamheidsstrategie voor 2030 onthuld. Het Deense bedrijf heeft een budget van 135 miljoen euro uitgetrokken om bijzonder hoge doelstellingen te behalen, in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs: 

  • CO2-neutraal worden voor zijn eigen emissies: het doel is hierbij om de uitstoot door de activiteiten van het bedrijf, met name de productie, te verminderen. Zo heeft de onderneming een overeenkomst gesloten met Schneider Electrics om tegen 2023 een 100% groene energievoorziening te garanderen. 
  • vermindering met 50% van de emissies die verband houden met de volledige levenscyclus van het product: tijdens een grondige analyse stelde VELUX vast dat de meeste (94%!) van de emissies die verband houden met zijn producten geen directe emissies waren, maar indirecte emissies gerelateerd aan grondstoffen en emissies van leveranciers. Het bedrijf is dus begonnen met een strategie om dit soort emissies tegen 2030 met 50% te verminderen – een bijzonder ambitieuze en ongebruikelijke doelstelling, die ingrijpende veranderingen vereist, zowel wat betreft de producten als de manier waarop VELUX te werk gaat. 

Zijn historische verantwoordelijkheid opnemen – het partnerschap met het WWF 
VELUX, dat dit jaar zijn 80-jarig bestaan viert, wilde nog een stapje verder gaan en niet alleen de huidige en toekomstige emissies doen dalen, maar ook de verantwoordelijkheid opnemen voor zijn emissies uit het verleden. 

De VELUX Groep werkt samen met het WWF om Levenslang CO2-neutraal te wordendoor te investeren in herbebossing en projecten ter bescherming van de biodiversiteit die de komende 20 jaar speciaal voor VELUX worden ontwikkeld en om de historische koolstofvoetafdruk van de Groep sinds 1941 vast te leggen.  Dit zal het verlies van habitats, de ontbossing en de aantasting van grond die de biodiversiteit van bosecosystemen over de hele wereld bedreigen, een halt toeroepen. Hierbij wordt er samengewerkt met lokale gemeenschappen, die daar alle baat bij hebben. 

VELUX en het WWF ontwikkelen bijvoorbeeld een project in de Albertine Rift in Oeganda. Dit project heeft tot doel aangetaste bossen te herstellen, nieuwe bossen aan te planten en bestaande natuurlijke bossen te beschermen door middel van een brede waaier maatregelen.  Het project omvat ook het planten van bomen in bospercelen, andere boslandbouwsystemen en aanplantingen buiten beschermde gebieden om te voldoen aan de vraag naar verschillende bosproducten en om de druk op de natuurlijke bossen te verminderen. 

Dankzij deze projecten wil het bedrijf tegen zijn 100ste verjaardag, in 2041, levenslang koolstofneutraal worden: alle emissies sinds zijn oprichting worden dus gecompenseerd. 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie voor 2030 en het partnerschap met het WWF: itsournature.com 

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.