Gepubliceerd op 13.01.2021

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in Brussel, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een projectleider (m/v) voor de opvolging van haar bouwprojecten.

1. De MSI, gebiedsontwikkelaar van de Brusselse territoriale ontwikkeling

 De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is een belangrijk publiek instrument voor de Brusselse stadsontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang die tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de Brusselse bevolking. Enkele projecten zijn: de ontwikkeling van de kazerne Fritz Toussaint in Elsene (Usquare.brussels – SeeU), mediapark.brussels (met het mediahuis Frame), het toekomstige LE CHAT cartoon museum en verscheidene projecten van openbare voorzieningen langs het kanaal (nieuwe brandweerkazernes, sportcentrum, concertzaal).

De MSI stuurt al haar projecten aan op een specifieke manier, die afhankelijk is van de kenmerken van de projecten, zodat ze ten goede komen aan de inwoners, de bedrijven en de bezoekers van het gewestelijk grondgebied. De MSI vervult haar taak als gebiedsontwikkelaar door de acties van diverse publieke of private partners te coördineren en door zelf complexe projecten uit te voeren. Als betrouwbare en solide partner van alle betrokken publieke en/of private actoren begeleidt de MSI de projecten gedurende de hele procedure. In tegenstelling tot de afzonderlijke sectorale partners neemt de MSI de eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van een globale visie in deze multi-actoren projecten.

De activiteiten van de MSI betreffen een zeer gevarieerde verzameling van wijken, locaties, gebouwen, functies, actoren, bewoners en methoden. Daardoor heeft de maatschappij een dynamisch multi-actoren partnerschap ontwikkeld op basis van waarden als kennis, dialoog, begrip, flexibiliteit, transparantie, integriteit en streven naar excellentie, … om de ambitieuze collectieve doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

In dit kader is de MSI op zoek naar een ‘Projectleider Bouw’ (m/v).

Meer hierover weten? www.msi.brussels.

2. Functie – Belangrijkste opdrachten:

Als Projectleider Bouw binnen de MSI maakt u deel uit van een multidisciplinair team dat complexe vastgoedprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoert en in goede banen leidt. U bent verantwoordelijk voor de bouw- en/of renovatieprojecten van het erfgoed dat u wordt toevertrouwd.

U controleert de vordering van de projecten met het oog op de goedkeuring van de uitvoering ervan, en dit tijdens het volledige uitvoeringsproces: vanaf de analyse van de dienstenbestekken voor de aanstelling van de studiebureaus tot aan de aanstelling van de aannemers, de deelname aan technische jury’s, de opvolging van de bouwplaatsen en de controle van de voorlopige en definitieve oplevering van de werken.

U begeleidt de projectleider ‘coördinatie’ van elk programma met het oog op een goede administratieve, juridische en budgettaire opvolging voor een efficiënte tenuitvoerlegging.

U ontwikkelt voortdurend uw kennis van de almaar veranderende bouwtechnieken.

3. Vereiste kennis, vaardigheden en kwaliteiten:

 Coördinatie van verscheidene betrokken partijen;

  • Uitstekende mondelinge communicatie in het Nederlands en het Frans;
  • Kennis van en kunnen werken met bureauticasoftware;
  • Kennis van en kunnen werken met Autocad;
  • Ervaring met volledig dossierbeheer: eerste ontwerp, programmatie, bestek, budgetbeheer en projectplanning;
  • Ervaring met bouwplaatstoezicht;
  • Kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten;
  • Teamspirit, luisterbereidheid, empathie en leadership;
  • Kennis van projectontwikkeling met een complexe programmatie of techniciteit;
  • Uitstekende zin voor organisatie en planning;
  • Ervaring met het opzetten en opvolgen van een dossier type ‘Design & Build-(Finance) (Maintain)’ is een troef.

4. Gewenst profiel:

U behaalde een diploma architectuur of een diploma burgerlijk ingenieur architect/bouwkunde. U heeft ten minste tien jaar beroepservaring in projectopvolging (ontwerp en opvolging van bouwplaatsen). Medewerking aan de verwezenlijking van openbare projecten vormt een troef.

5. Functie:

 Coördineren en definiëren van de vastgoedaspecten van het project (ruimtelijke haalbaarheidsstudies, technische studies, financiële montage enz.);

  • Bijstaan van de projectleider ‘coördinatie’ bij de opstelling van zijn/haar programma;
  • Opvolgen en beheren van de projecten vanaf de ontwerpfase tot aan de uitvoeringsfase;
  • Organiseren en leiden van de vorderings- en opvolgingsvergaderingen over de vastgoedaspecten van het project, waarbij u instaat voor de interne communicatie;
  • Opstellen van de documenten voor de gunning van overheidsopdrachten voor diensten en/of werken;
  • Verlenen van technische ondersteuning in de opstartfase van het project;
  • Coördineren van en toezien op de technische teams (auteurs van architectuurprojecten, stabiliteit, speciale technieken, EPB, enz.) en/of aannemers die bij deze projecten worden ingeschakeld (ruwbouw, afwerking, HVAC, elektriciteit, verwarming, uitrusting, enz.);
  • Beheren van alle administratieve en financiële delen in verband met de behandeling van de dossiers;
  • Naleven en doen naleven van de plannings.

Cv’s en sollicitatiebrieven moeten ten laatste op 31 januari 2021 worden gestuurd aan office@sau.brussels.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.