Gepubliceerd op 11.03.2021 | Tekst: Floremie Vermeulen & Elly Moyaert

De samenwerking tussen de bureau’s V+ en HBAAT leverde het winnende ontwerp van 22 woningen voor CLTB (Community Land Trust Brussels) in de Tivoli Greencity-wijk te Laken op.  De andere kandidaten waren Beau, BC architecten + Broekx-Schiepers, Kaderstudio + NET architectuur en KPW. De andere kandidaten waren Beau, BC architecten + Broekx-Schiepers, Kaderstudio + NET architectuur en KPW.

De Tivoli wijk bevindt zich tussen het Brusselse kanaal en het Tour & Taxis-perceel. Voor de bouw van het project van start ging, werden door citydev.brussels, de bouwheer van het Tivoli-Greencity project, een reeks doelstellingen opgesteld die werden samengebracht in een charter. Factoren zoals duurzaamheid, milieu, energieverbruik, biodiversiteit, sensibilisering en burgerparticipatie zijn hierin prioritair. Dit charter moet bij de start van het project door alle belanghebbende partijen worden ondertekend, waaronder ook de toekomstige Greencity-bewoner. De CLTB werkte op het perceel een erfpachtovereenkomst uit om de sociale en duurzame kenmerken van de bestaande wijk in dezelfde trend verder uit te werken.

In dit project moet er zowel met de doelstellingen en behoeftes van de duurzame wijk Tivoli Greencity, als die van CLTB rekening worden gehouden. Het innovatieve project stelt als doel de synergie tussen een kringloopeconomie en de specifieke stedelijke context. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende collectieve ruimtes ontstaan die ontmoetingen en uitwisselingen tussen bewoners en passanten stimuleren.

Op dit smalle hoekperceel van de Tivolistraat en de Andrée De Jonghstraat, tekenden V+ en HBAAT drie gebouwvolumes langs de straat, met een uitsparing tussen twee gebouwen waar plaats is voor een pleintje dat aan de straat grenst. Op deze manier gaan ze om met de aansluiting en omsluiting van de bestaande publieke ruimte. De circulatie is met zorg ontworpen en stimuleert het contact tussen de bewoners. Het collectieve plein zorgt op zijn manier voor een connectie tussen de binnenplaats en de bestaande openbare ruimte, toegankelijk voor de hele buurt.

Het programma bestaat uit 22 woningen, van afwisselend 1 tot 4 slaapkamers, waarbij de ontwerpbureau’s een globale samenhang trachten te creëren tussen architecturaal concept en klassieke structuur. De verschillende wooneenheden zijn rationeel georganiseerd waarbij extra aandacht is besteed aan kwaliteitsvolle natuurlijke lichtinval. Dankzij een klassieke structuur kunnen de ruimtes meegroeien met de behoeften van de bewoners. Elke woonruimte beschikt over een eigen buitenruimte waarbij de bewoners verder ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de gemeenschappelijke dakterrassen. Op één van de daken is een groen dakterras geplaatst, op een tweede dakplateau is een gemeenschappelijk sportveld georganiseerd.

De materialiteit van het wooncomplex zou moeten voldoen aan de noden van de duurzame wijk door gebruik te maken van aanpasbare en demonteerbare materialen, die de lokale en/of de circulaire economie steunen.

Meer info op: https://bma.brussels/nl/cltb-tivoli/

Technische fiche

Architect: V+ architecten & HBAAT architecten
Officiële projectnaam: CLTB Tivoli
Locatie: Tivolistraat – Andrée De Jonghstraat, Laken
Oplevering: 2023
Total floor area: 951m²
Budget: 3,960,000 euro
Programma: Bouw van 2 panden waarin zich 22 woningen bevinden met 1 à 4 kamers volgens CLT filosofie
Procedure: Wedstrijd
Klant: CLTB
Stabiliteit: SEA
Duurzaamheid: Mk Engineering

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.