Gepubliceerd op 03.12.2021

PEFC-certificatie: dé garantie voor duurzaam hout

Wanneer je als bouwbedrijf gebruik maakt van PEFC-gelabeld hout, is het belangrijk om zelf over een Chain of Custody-certificaat te beschikken. De volledig keten van in het bos tot de laatste in de verwerking dient de beschikken over een PEFC-certificaat. Enkel op die manier kun je garanderen dat het gebruikte hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Architecten en aannemers wordt aangeraden om PEFC-hout te vermelden in hun aanbestedingen. Vervolgens dienen ze de offertes en facturen te controleren. Deze moeten op productniveau melding maken van PEFC. PEFC is een internationaal label dat de garantie biedt dat de houtvezels van een product afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Het PEFC-boscertificatiesysteem bevordert het evenwicht tussen de ecologische, maatschappelijke en economische aspecten van het bos. Concreet betekent dit dat we vandaag kunnen genieten van de vele producten die de bossen ons bieden, mét de garantie dat de bossen behouden blijven voor de volgende generaties. In Europa ligt het aantal PEFC-gecertificeerde bossen op 68%. Op die manier kan PEFC een lokale houtbevoorrading garanderen. Interesse om je bedrijf te laten certificeren? Neem contact op via info@pefc.be of neem en kijkje op www.pefc.be.

E-boek over duurzaam bouwen met PEFC

Er verschijnt ook een e-boek over duurzaam hout in de constructiewereld. Alle info op www.pefc.be.

Begin volgend jaar opent ’t Centrum officieel de deuren in Westerlo. Het gebouw moet het toonbeeld van circulariteit en duurzaamheid worden. Het trekkende aannemersbedrijf koos dan ook bewust voor hout afkomstig uit PEFC-gecertificeerde Europese bossen. Rond het gebouw en het bouwtraject zet initiatiefnemer Kamp C, samen met tal van partners, een innovatief leerproces op. Een boeiende bron van inspiratie voor de hele bouwsector.

“Ons kantoorgebouw als circulair voorbeeld”

 In Westerlo verrijst op de site van Kamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen. Met een weldoordacht circulair ontwerp én een bewuste keuze van materialen, technieken en innovatieve bedrijfsmodellen moet het een katalysator worden voor circulair bouwen in Vlaanderen en daarbuiten. Kamp C realiseert dit project samen met een consortium van zeven bedrijven en organisaties. Emiel Ascione, projectverantwoordelijke van ’t Centrum geeft tekst en uitleg bij het project.

We staan hier bij ’t Centrum. Welke toekomst krijgt dit gebouw?

’t Centrum is een nieuw kantoorgebouw waarin het personeel van Kamp C, binnenkort zijn intrek neemt. Het is een schoolvoorbeeld van de manier waarop je als bouwheer kunt inspelen op veranderende ecologische, ruimtelijke en functionele inzichten. Dit gebouw kan gemakkelijk aan nieuwe behoeften worden aangepast zonder dat daar veel extra energie of nieuwe materialen voor nodig zijn. Het ontwerp, de materialen en de verbindingen zijn er zelfs op voorzien dat het gebouw volledig gedemonteerd kan worden. ’t Centrum is een inspirerende showcase voor al wie meer wil weten over circulair bouwen of daar zelf mee aan de slag wil.

Vanwaar de keuze voor een circulair kantoorgebouw?

We zijn ons ervan bewust dat circulair bouwen de toekomst is. Omdat het voor ons belangrijk is om theorie en praktijk met elkaar te verbinden, is het een logische keuze om voor een circulair gebouw te gaan. We brengen de academische en de industriële wereld samen in dit concept. Met deze manier van bouwen willen we de transitie versnellen en vooral tonen aan de overheden, particulieren en de bouwsector, dat het mogelijk is. Het is een gebouw dat mee is met de tijdsgeest en hopelijk inspirerend werkt in Vlaanderen en daarbuiten. We zijn dan wel een provinciebedrijf, maar we willen zeker veel breder inspireren. De realisatie van ’t Centrum past perfect in de missie van Kamp C om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen, met duurzaamheid en innovatie als leidende principes.

Hoe begin je aan een circulair project?

Het is belangrijk steeds de integrale benadering, dus economisch, ecologisch en sociaal, voor ogen te houden. Dat is ook meteen het grootste obstakel, want je moet je ervoor behoeden niet in de analysefase te blijven hangen. Vervolgens dien je de ambities helder in kader te brengen en hierbij is het essentieel om iedereen die bij het project betrokken zal zijn, hier ook in te betrekken. Eenmaal je hier beland bent, is het een kwestie van progressie te maken.

Ook de opschaalbaarheid van ’t Centrum is een belangrijke factor voor jullie …

’t Centrum is een eerder conventioneel kantoorgebouw, wat uiteraard drempelverlagend werkt. Maar het kan makkelijk opgeschaald worden. Ze kan het gebouw met een relatief eenvoudige techniek opgesplitst worden. We kunnen het eveneens optoppen en zelfs makkelijk demonteren en op een andere plaats weer opbouwen. Het gebouw is namelijk tot op een hoog niveau demonteerbaar met een minimum aan afval en een maximum aan herbruikbaarheid, tot de funderingen toe. Deze manier van bouwen kan makkelijk hernomen worden door de markt.

Het gebouw is opgetrokken uit PEFC-gecertificeerd hout. Een bewuste keuze?

We hebben het bouwconsortium daar vrij in gelaten. In het kader van de wet op de overheidsopdrachten hebben we een aanbestedingstraject gedaan. Dat was een grote leerschool. Uiteraard zijn we tevreden dat er gekozen werd voor Europees duurzaam hout, maar voor ons was het concept in zijn totaliteit belangrijk. De LCA-analyse die uitgevoerd werd op de gebouwen, toont aan dat onze milieu-impact zeer laag is. Daar zal hout zeker voor iets tussen zitten. Dat het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, is essentieel. Anders is het project al achterhaald nog voor we begonnen zijn. Voor ’t Centrum werd hout gebruikt in de hybride CLT-constructie en in de buitenschil in HoutSkeletBouw (HSB).

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.