Gepubliceerd op 29.02.2024 | Tekst: Amaryllis Jacobs - Artistiek directeur

Volgens Cicero (106–42 v.C.) ontbreekt het je aan niets als je een tuin en een bibliotheek hebt. Een betonnen roepsteen in de patio van de bibliotheek van Office in Sint-Martens-Latem, een kunstwerk van Richard Venlet, draagt bovenstaand opschrift. Het is me een eer om als nieuwe artistiek directeur van A+ de bibliotheek en tuin die het architectuurtijdschrift en -programma is, voor u vanaf nu aan te vullen en verder aan te leggen.

Ik ben geen architect van opleiding, wel historica. Na een lange carrière als programmator en publiekswerver in het Brusselse culturele veld – met een langste episode bij het Paleis voor Schone Kunsten – was ik het afgelopen decennium gedreven bezig met micro-architectuur bij Maniera, de designgalerie met internationale naam en faam. Met genoegen neem ik nu de grote stap van de kleine naar de grote architectuur, met een blijvende liefde voor de verwante disciplines, design en beeldende kunst.

Authenticiteit

Maniera gaat samenwerkingen aan met architecten met een authentieke maniera*. Ook bij A+ wil ik authenticiteit omarmen en de blik richten op architecten, mannen en vrouwen, die de essentie van het oorspronkelijke idee van de architectuur benaderen en vertegenwoordigen. U zult het merken aan de internationale namen op het lezingenprogramma en aan de gekozen Belgische projecten in dit tijdschrift. Een succesvol project begint met een verhaal dat er betekenis aan geeft. Een oprecht concept dat zich gedurende het hele project openbaart, kan het idee versterken. Het creëren van architecturale authenticiteit voegt waarde en betekenis toe aan een gebouw. Net als in het leven is authenticiteit in de architectuur niet altijd gemakkelijk te bereiken. In een sector waar vele uitdagingen op de tekentafel liggen, is dit zelfs nog meer het geval. Door authenticiteit te creëren via de relaties tussen context en concept, vorm, materiaal en detail kunnen we de essentie van architectuur vinden.

Verantwoordelijkheid

Architectuur heeft het potentieel om enkele van de wereldproblemen te verlichten. Ondanks wat sommigen denken is ze geen deel van het probleem, maar kan ze helpen bij het zoeken naar innovatieve oplossingen. A+ moet bijdragen aan een discours over de veranderende rol en verantwoordelijkheden van de architect en stedenbouwkundige van vandaag. Onderzoeken hoe architectuur en stedenbouw de klimaatverandering en systemische sociale ongelijkheden kunnen bestrijden, staat daarbij centraal. A+ wil zijn lezers en publiek informeren en inspireren en de dialoog en het debat over deze relevante kwesties bevorderen. De themanummers van 2024 getuigen van deze missie: gemengd gebruik in industriezones (A+307), materiële innovaties (A+308), herbestemming van publieke gebouwen (A+309) en circulaire economie (A+310).

Het laatste nummer wordt mee samengesteld door gastredacteur Rotor. De visie van het collectief vormt ook het onderwerp van de A+-tentoonstelling in Bozar, Material Flows. Rotor wordt niet gereduceerd tot hergebruikte materialen en de processen die aan het hergebruik voorafgaan of het mogelijk maken. Er werd resoluut gekozen voor een proces van dematerialisatie. Om dit te realiseren nodigde het collectief de cineasten Bêka & Lemoine uit om een reeks korte films te realiseren die de rijkdom en de verspreiding van de circulaire economie in beeld brengen met een sterk cinematografische, verhalende insteek.

Dank je, Lisa

De weg die ik zal bewandelen is geplaveid door Lisa De Visscher, die eind 2023 afscheid nam van A+. In naam van het hele team, de artistieke commissie en de raad van beheer, dank ik haar hier nogmaals voor de negen jaar van inzet, liefde en passie waarvan haar onberispelijke parcours getuigt. Lisa maakte van A+ een geëngageerd kwaliteitsmagazine dat vasthoudend en nauwgezet reageert op de urgente vraagstukken van onze tijd en dat zich kan meten met de beste Europese architectuurtijdschriften. Ze versterkte eveneens de positie van A+ als culturele speler dankzij talloze toonaangevende internationale lezingen en intelligent gecureerde tentoonstellingen. Ik kijk ernaar uit om haar nalatenschap voort te zetten en tegelijkertijd een nieuw en eigen pad voorwaarts te banen.

Beste Cicero, mag ik ook een haardvuur toevoegen aan de lijst met meest noodzakelijke dingen? Laat A+ een warme haard zijn voor het gemotiveerde en getalenteerde team, de vele partners met wie we graag samenwerken en de A+ community van lezers en bezoekers.

* eigen denkwijze, methode en vormentaal. De term werd voor het eerst gebruikt door de architect en kunsthistoricus Giorgio Vasari (1511–1574).

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.