Gepubliceerd op 23.10.2022

Reynaers Group, de toonaangevende fabrikant van duurzame architecturale aluminium- en staaloplossingen in Europa, stelt zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelen tegen 2025 voor aan alle belanghebbenden in de architectuur, de bouw en de bedrijfswereld. De streefdoelen uit Reynaers Act – zo luidt de titel van het verslag – zijn bewust gekozen: de groep kan namelijk een wezenlijk verschil maken als ze haar manier van handelen bijstuurt.

Reynaers Group kan bogen op een lange, opmerkelijke staat van dienst als milieubewust bedrijf dat zijn prestaties voortdurend verbetert. Reynaers Aluminium, de grootste onderneming van de groep, toont dit goed aan. Zo heeft het bedrijf de isolatieniveaus van zijn producten destijds verbeterd van 6,5 W/m²K in 1965 tot 4 W/m²K voor zijn eerste geïsoleerde systeem. In 2022 halen de oplossingen van het bedrijf zelfs Uf-waarden van minder dan 0,8 W/m²K.

Vandaag heeft Reynaers Group het voornemen aangekondigd om tegen 2025 haar duurzaamheidsdoelstellingen aan te scherpen en haar inspanningen navenant op te voeren. Dan viert de multinational namelijk zijn zestigjarige bestaan. Het bedrijf streeft ernaar verder te gaan dan de internationaal vastgelegde duurzaamheidsdoelstellingen en wil in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs de opwarming van de aarde helpen te beperken tot 2 °C boven het pre-industriële niveau.

Een duurzaamheidsraad, bijgestaan door een afdelingsoverschrijdend projectteam, neemt de leiding van het project op zich en past de ambitieuze doelen toe op de vier onderstaande pijlers: de duurzame producten van Reynaers, de gebouwen waarin deze producten gebruikt worden, Reynaers Group en haar mensen, en de operationele activiteiten van het bedrijf.De aanpak waarmee het bedrijf de doelstellingen uit de Reynaers Act wil waarmaken, is uitgewerkt in de volgende concrete acties. Reynaers wil deze doelen halen door zich er bewust door te laten leiden en ernaar te handelen.

Duurzaam bouwen

Gebouwen maken 35 % van het energieverbruik in de wereld uit. Reynaers Group is dan ook van plan om dat verbruik te drukken met innovatieve producten die klanten duurzame, energie-efficiënte oplossingen aanreiken voor al hun bouwprojecten. Zo voegt het vernieuwende bedrijf voortdurend nieuwe systemen met passiefhuiscertificaat toe aan zijn aanbod. Het stelt ook alles in het werk om andere certificeringen op het vlak van thermische prestaties te behalen, zoals het Zwitserse kwaliteitslabel Minergie voor het aluminium productassortiment.

In een volgende stap zalReynaers Group gegevens over duurzaamheid in haar digitale tools opnemen, zodat haar zakenpartners vlot over alle informatie beschikken die ze nodig hebben om duurzame gebouwen te ontwerpen. Zo zal alle belangrijke duurzaamheidsinformatie over elk product geïntegreerd worden in een digitaal paspoort alsook in de BIM-software van het bedrijf.

In 2023 wil Reynaers Group haar klanten en partners elke dag opnieuw bijstaan in hun streven naar duurzaamheid in elk aspect van het leven. Dankzij gedetailleerde simulaties zullen ze het effect van de producten van Reynaers Aluminium op de energie-efficiëntie van een gebouw kunnen bepalen, berekenen en aantonen. Aan de hand van maatstaven zoals de plaatselijke weersomstandigheden en het type of de oriëntatie van het gebouw zullen opgeleide medewerkers klanten advies geven om het meeste te halen uit thermische isolatie, de winst van zonne-energie en natuurlijke ventilatie.

Productoplossingen voor een duurzame architectuur

In gewicht vertegenwoordigen bouwmaterialen 47 % van het totale materiaalverbruik in de EU. Door de materialen meer circulair te maken, kunnen we hun weerslag op het milieu aanzienlijk verminderen. De meest kosteneffectieve aanpak om de inherente uitstoot in de gebouwde omgeving te verlagen, is door steeds meer vloeroppervlakte gedeeld te gebruiken en minder bouwafval te produceren.

Reynaers Group streeft ernaar om tegen 2024 nog negen aluminiumsystemen met een Cradle to Cradle® Bronze Level te laten certificeren. Hierdoor zullen gecertificeerde circulaire aluminiumproducten 60 % van het assortiment uitmaken. Daarnaast wil het bedrijf tegen 2024 productpaspoorten met alle relevante informatie aanbieden, zoals (de)montage- en onderhoudsinstructies, de samenstelling van de materialen en duurzame systeemkenmerken.

Om ervoor te zorgen dat na de levensduur van een gebouw zo veel mogelijk materiaal kan worden gerecycleerd, verbetert Reynaers het end-of-lifeproces. Zo identificeert en vermijdt het bedrijf componenten met een negatieve weerslag op dat proces.

Together for better

In 2019 stootte Reynaers Group met haar activiteiten 280.000 ton COuit. Het bedrijf wil nu voorrang geven aan acties om die ecologische voetafdruk te verkleinen. Het streeft er bijvoorbeeld naar om zijn koolstofuitstoot te verminderen door over te schakelen op hernieuwbare energie en door de indeling van zijn bedrijfsgebouwen, zijn wagenpark en zijn productieprocessen te herzien. De waardeketen van het bedrijf (onder meer in het inkopen van aluminium, isolatiestrips en metaal) vertegenwoordigt 96,3 % van de 280.000 ton CO2 die Reynaers Group jaarlijks uitstoot. Door specifieke onderdelen van zijn processen doelgericht aan te passen, zal de toeleverancier van de bouw deze factor met 55 % verlagen. Bovendien gaat Reynaers nog meer investeren in milieubeheersystemen. Momenteel zijn bij Reynaers Group al enkele in gebruik om de dagelijkse activiteiten milieuvriendelijker te maken.

Reynaers Group heeft een gestage groei gekend: in 1986 telde het bedrijf ongeveer 100 medewerkers, in 2021 waren er dat ruim 2.650 in meer dan 70 landen. Vandaag staat de groep voor tal van uitdagingen en streeft ze ernaar om haar personeelsbeleid voortdurend te verbeteren. Om op de steeds veranderende marktomstandigheden in te spelen, biedt Reynaers Group haar medewerkers de gelegenheid om zich voortdurend bij te scholen en op persoonlijk vlak te groeien. Zo kunnen ze diepgaande producttrainingen en cursussen rond soft skills volgen.

Reynaers Group is begaan met het welzijn van haar medewerkers en wil samen met hen groeien in een bedrijf waar het geweldig is om te werken. Daarom houdt Reynaers enquêtes in al zijn vestigingen. Door de meest prangende behoeften van medewerkers over de hele wereld in kaart te brengen, krijgt het bedrijf namelijk een leidraad voor een doeltreffend beleid. Veiligheid op het werk is een topprioriteit. Dit thema valt dan ook onder de directe verantwoordelijkheid van het hogere management.

Daarnaast is Reynaers Group begaan met iedereen in haar omgeving en wil het bedrijf elke dag een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. Zo financiert en steunt de onderneming lokale goede doelen met haar jaarlijkse Community Days en het programma Reynaers for Community.

Dirk Bontridder, de algemeen directeur van Reynaers Group, kijkt enthousiast uit naar de toekomst van de groep en haar engagementen uit de Reynaers Act.

“Ik geloof in onze duurzaamheidsaanpak, in de Reynaers Act. Wij als bedrijf, onze medewerkers en al onze belanghebbenden kunnen en zullen ons handelen afstemmen op de ambitieuze doelstellingen van het document. Ik spreek voor de hele groep als ik zeg dat we onze planeet willen ontzien. Met onze bijdrage streven we ernaar om tegen 2030 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur onder 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden. Samen kunnen we onze streefdoelen halen. We moeten in onszelf geloven en elke dag opnieuw vastberaden actie ondernemen om de doelstellingen uit de Reynaers Act waar te maken.”

www.reynaers.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.