Gepubliceerd op 09.04.2024 | Tekst: Amélie Poirel | Foto's: PLUSOFFICE + Citytools

Hoe kan een nieuwe schoolpoort een buurt samenbrengen? Deze vraag proberen Citytools en PLUSOFFICE te beantwoorden in het Koningin-Groen Park in Schaarbeek, vlak bij het Noordstation, dat wordt heraangelegd met een nieuwe ingang voor de aanpalende basisschool De Buurt. Het project overstijgt het lastenboek en slaagt zo ook in zijn sociale ambitie.

Binnen een straal van 500 meter is het Koningin-Groen Park de enige groene ruimte van betekenis in deze zone. Er heerst echter een sterk gevoel van onveiligheid en er moet worden gewerkt aan een duurzamere ecologie. De nieuwe ingang van basisschool De Buurt biedt de gelegenheid om deze problemen aan te pakken en een meer inclusieve en toekomstbestendige ruimte te creëren.

De ingrepen zijn minimaal maar daarom niet minder impactvol. De muur die het park van de school scheidt, wordt gebruikt als een soort kapstok waaraan allerlei speelse elementen worden opgehangen om de publieke ruimte nieuw leven in te blazen: schommels, signalisatie, verlichting, … De bestaande muur krijgt bovenaan extra breedte met een golvende kroonlijst, terwijl openingen in de muur nieuwe perspectieven bieden op de school en het aangrenzende park. Het niveauverschil met het park wordt ondervangen door trappen waarin ook een glijbaan wordt verwerkt. Het bestaande sportveld wordt bedekt met een waterdoorlatend oppervlak en voorzien van een nieuwe muurschildering. In de restruimte tussen de park- en de schoolmuur wordt een tuin aangelegd. Het resultaat van deze ingrepen is een nieuwe collectieve ruimte vlakbij de schoolpoort, als een speelplaats die buiten de schoolmuren doorloopt.

Een van de grootste uitdagingen van het project is de toekomstige gebruikers betrekken bij het ontwerpproces. Om het project verder uit te werken, willen de ontwerpers een doorgedreven participatieproces opzetten. Er zullen workshops worden georganiseerd over de inclusiviteit van de publieke ruimte, gemeenschappelijk gebruik en klimaatbestendigheid met de leerlingen van de school, de buurtbewoners en toevallige voorbijgangers. Om iedereen te betrekken, zal een deel van de werken ook mee worden uitgevoerd door de toekomstige gebruikers. Zo ontstaat hopelijk een gevoel van samenhorigheid en het verlangen om zorg te dragen voor deze gedeelde ruimte.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.