Gepubliceerd op 13.03.2024 | Tekst: Amélie Poirel | Foto's: Laurent Liefooghe

Het woonproject Urban Court van MDW ligt in het hart van de Brusselse Vijfhoek, in een wijk die zwaar heeft geleden onder de komst van de Noord-Zuidverbinding. In de Broekwijk, die vroeger was samengesteld uit kleine huizen en winkels, werden steeds meer kantoorgebouwen neergepoot. Deze nieuwe gebouwen veranderden de stedelijke morfologie en de sfeer van de site, waardoor een gemengde, populaire en levendige buurt geleidelijk veranderde in een monofunctionele wijk die er ‘s avonds verlaten bij lag. Het project van MDW herintroduceert er, in het kader van de verdichting, opnieuw woongelegenheid met aandacht voor collectieve ruimtes om de band met de stad te herstellen.

Als antwoord op de dense stedelijke morfologie streeft het project naar een positieve verdichting van de locatie. Het belangrijkste gebaar is het openen van het woonblok richting gemeenschappelijke binnentuin. In deze doorgang naar de straat valt zenitaal licht binnen via de architectuur met fijne betonnen balken. De gerichtheid op de stad is duidelijk en leesbaar, met een ‘doorsteek’ die mogelijkheden biedt om zich de buitenruimte toe te eigenen. Deze keuze maakt van het project tot een uitzondering in een wijk vol introverte, afgesloten woonblokken.

Het gelijkvloers bestaat uit flexibele, royale ruimtes die uitgeven op de straat en biedt plaats aan een brede waaier van activiteiten, waaronder winkels, crèches, kantoren en vrije beroepen. Op deze manier wil het gebouw de buurt tot leven brengen, weg van koning auto, die vandaag de dag zowat overal de sfeer bepaalt. De gemeenschappelijke sokkel brengt de verschillende volumes van het gebouw samen. Ze benadrukt het gemengde programma van het project, bepaalt de gevelindeling en zet het gebouw stevig op de helling van de Koolstraat.

Op de sokkel staan heldere, leesbare volumes. Elke gevel biedt een samenhangend antwoord op de interactie met de stad. De gevel aan de Broekstraat, die door haar omvang meer op een steeg lijkt, is gevouwen en biedt verschillende uitzichten voor de bewoners en variatie vanaf de straat. De vouwen zorgen op de hemelsblauw verniste bakstenen gevels voor een spel van weerspiegelingen, soms doorschijnend, soms glinsterend.

Het doel van het project om opnieuw woningen te introduceren in deze Brusselse wijk gaat niet ten koste van de kwaliteit van de publieke ruimte. De doorgang doorbreekt de continuïteit van de sokkel en geeft de wijk de nodige ademruimte. Het is een stedelijk element dat het klassieke woonblok bevrijdt van zijn cartesiaanse, strenge afbakening met gesloten muren en dat nieuwe mogelijkheden biedt voor het toe-eigenen van de gemeenschappelijke ruimte.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.