Gepubliceerd op 09.02.2022

Deze oproep tot kandidaatstelling nodigt architecten, stedenbouwkundigen, ontwerpers, onderzoekers, critici en kunstenaars uit hun kandidatuur in te dienen voor de rol van commissaris van de archiweek 2022.

De gekozen commissaris zal verantwoordelijk zijn voor de keuze en de voorstelling van deze selectie hedendaagse projecten die als interessant worden beschouwd op basis van het thema, het standpunt of de criteria die hij/zij daarvoor heeft bepaald, op voorwaarde dat deze intellectueel toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Er wordt verwacht dat het voorgestelde initiatief het grote en het gespecialiseerde publiek zal aanspreken en verenigen. De selectie kan elk soort architectuurproject omvatten: gebouwen (kantoren, woningen, winkels enz.), renovaties, binnenhuisarchitectuur, openbare ruimten, landschappen, parken en tuinen, voor zover ze minder dan vijftien jaar oud zijn.

Als een project een voorbeeldwaarde heeft of volgens de commissaris een te volgen model is, mag het project uitzonderlijk ouder zijn. Deze realisaties hoeven niet per se volledig voltooid te zijn (een werfbezoek kan worden overwogen), maar de voortgang van de werken zal het publiek inzicht in het project moeten verschaffen/er een goed beeld van geven. Er wordt een specifiek en aanvullend voorstel verwacht voor de presentatie aan het grote publiek van de buitenruimtes (openbare ruimte, parken en tuinen, landschapsgehelen).

Het zou kunnen gaan om een aanvullende activiteit die ter plaatse wordt georganiseerd om de locatie te “activeren” of de mogelijkheid om het bezoek te koppelen aan een bezoek van een naburige binnenruimte.

De commissaris zal ook worden uitgenodigd om deel te nemen aan de programmering van de acties die in dezelfde week of in de nasleep van de archiweek worden georganiseerd in verband met zijn/haar selectie van Brusselse architectuurprojecten.

Een aanstellingscomité, bestaande uit de directeur-generaal van urban.brussels (of haar vertegenwoordiger·ster), staatssecretaris Pascal Smet (of zijn vertegenwoordiger·ster) en vertegenwoordigers·sters van urban.brussels, zal de commissaris op gemotiveerde wijze aanstellen, rekening houdend met de volgende criteria:

  • de kwaliteit en de samenhang van het voorstel
  • het vernieuwende aspect en de actualiteit van de uiteenzetting
  • het communicatieve potentieel van het project bij het grote publiek.

Planning:

  • Tot maandag 28 februari 2022 om 12.00 uur: indiening van de offerte volgens de vereisten van het beschrijvende document.
  • Maandag 14 maart 2022: kandidaten worden geïnformeerd over de selectie van het aanstellingscomité.

Opdrachtdocumenten:

Contact: archiweek@urban.brussels

Meer info

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.