Gepubliceerd op 02.07.2024 | Tekst: Amélie Poirel | Foto's: Polygoon

De sociale rol van de parochiekerk Heilig Sacrament in de wijk Groenenhoek in Berchem (Oost-Vlaanderen) gebouwd in 1960, heeft de tand des tijds doorstaan en heeft de gemeenschap altijd samengebracht. Vanuit deze opvatting besloot het kerkbestuur, in samenwerking met de stad Antwerpen, om de site te herontwikkelen met een gemengd programma dat eveneens mensen samenbrengt. Het architectenteam van Polygoon en Rooilijn, in samenwerking met Cluster Landschap, won de wedstrijd om deze gewijde plek te transformeren tot een bruisende publieke site.

Een kinderdagverblijf, een liturgische ruimte, een voedselbedelingsruimte en zestien sociale woningen vormen samen een ambitieus gemengd programma. Het project beperkt zich echter niet tot louter architectuur, maar wil ook sociale ambities nastreven door de ontwikkeling van groene ruimten, die broodnodig zijn in de wijk. Aan de voorkant moet een groen plein de publieke roeping van de site benadrukken.

De plint waarin het kinderdagverblijf wordt ondergebracht, heeft een open uitstraling. Ze heeft open gevels aan het voorplein om de interactie met de publieke ruimte te versterken. Het metselwerk van de gevel is verschillend voor de plint en de bovenbouw, wat het onderscheid onderstreept tussen het publieke programma van het kinderdagverblijf en de sociale huisvesting. De liturgische ruimte is verbonden met de woningen, maar het autonome verticale volume onderscheidt zich. Door de proporties van de oorspronkelijke klokkentoren te benaderen, heeft ze een signaalfunctie op het plein. Waar beide volumes samenkomen, geeft een luifel de toegang tot de gebedsruimte en de ruimte voor voedselbedeling aan.

Zo gaat het project om met de ambitieuze vraag om de programma’s van twee volumes, die op het eerste zicht niet veel met elkaar gemeen hebben, samen te brengen. Het verzoenen van deze twee werelden stelt de verhouding tot het collectief en de plaats van de liturgische ruimte in het hedendaagse publieke leven in vraag.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.