Gepubliceerd op 25.07.2023

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MSI), naamloze vennootschap van publiek recht, gevestigd in Brussel, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ‘projectleider bouwheerschap’ (m/v):

1. De maatschappij en haar opdrachten:

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is een belangrijk instrument voor de Brusselse stadsontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang die tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de Brusselse bevolking. Enkele projecten zijn: de ontwikkeling van de kazerne Fritz Toussaint in Elsene (Usquare.brussels – SeeU), mediapark.brussels (met het mediahuis Frame), het toekomstige LE CHAT cartoon museum en verscheidene projecten van openbare voorzieningen langs het kanaal (nieuwe brandweerkazernes, sportcentrum, concertzaal).

De MSI vervult haar taak als gebiedsontwikkelaar door de acties van diverse publieke of private partners te coördineren en door zelf complexe projecten uit te voeren. Als betrouwbare en solide partner van alle betrokken publieke en/of private actoren begeleidt de MSI doeltreffend de projecten gedurende de hele procedure tot de voltooiing ervan.

De activiteiten van de MSI betreffen een zeer gevarieerde verzameling van wijken, locaties, gebouwen, functies, actoren, bewoners en methoden. Daardoor heeft de maatschappij een dynamisch multi-actoren partnerschap ontwikkeld op basis van waarden als kennis, dialoog, begrip, flexibiliteit, transparantie, integriteit en streven naar excellentie om de ambitieuze collectieve doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

In dit kader is de MSI op zoek naar een projectleider bouwheerschap. Meer hierover weten? www.msi.brussels

2. Functie – Belangrijkste opdrachten:

Als projectleider openbaar bouwheerschap binnen de MSI maakt u deel uit van een multidisciplinair team dat complexe stedelijke vastgoedprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoert en in goede banen leidt. U bent verantwoordelijk voor de bouw- en/of renovatieprojecten die u worden toevertrouwd.

U controleert de vordering van de aan u toevertrouwde projecten met het oog op de goedkeuring van de uitvoering ervan, en dit tijdens het volledige uitvoeringsproces: vanaf de analyse van de dienstenbestekken voor de aanstelling van de studiebureaus tot aan de aanstelling van de aannemers, de opvolging van de werven en de controle van de voorlopige en definitieve oplevering van de werken.

U begeleidt de projectleider ‘coördinatie’ van elk programma met het oog op een goede administratieve, juridische en budgettaire opvolging voor een efficiënte tenuitvoerlegging.

U ontwikkelt voortdurend uw kennis van de almaar veranderende bouwtechnieken.

3. Vereiste kennis, vaardigheden en kwaliteiten:

 • U hebt een masterdiploma architectuur of ingenieur of beschikt over een gelijkwaardige ervaring.
 • U beschikt over een relevante beroepservaring van minstens 8 jaar in vastgoedontwikkelingsprojecten en/of complexe infrastructuurprojecten (ontwerp en/op werfopvolging).
 • U beschikt over de nodige skills in projectmanagement.
 • U bent geïnteresseerd in technische nieuwigheden en volgt de evolutie op het vlak van duurzaam bouwen van nabij op.
 • U hebt een werkelijke interesse met betrekking tot innovaties in stedelijke omgeving.
 • U hebt ervaring in de opvolging van werven.
 • U beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • U kent goed de stedelijke, institutionele en reglementaire context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • U beschikt over een doorgedreven kennis van de computer aided designsoftware Autocad.
 • U hebt een goede kennis van de tweede landstaal (FR/NL).
 • Een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een troef.

4. Gewenst profiel:

 • Planning- en organisatievaardig
 • Proactief en autonoom maar tegelijk een teamspeler
 • Onderhandelingsvaardig
 • Resultaatgericht
 • Communicatievaardig
 • Creatief en pragmatisch

5. Ons aanbod:

 • Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief.
 • Een hecht team dat nauw en collegiaal samenwerkt, en waar zorg dragen voor elkaar voorop staat.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een loon en extralegale voordelen die aansluiten bij uw verantwoordelijkheden en uw ervaring.
 • Aantrekkelijk verlofstelsel.

De kandidaturen (sollicitatiebrief en gedetailleerd cv) moeten voor 10 september 2023 schriftelijk worden opgestuurd naar de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting – MSI, Brederodestraat 9 te 1000 BRUSSEL, ter attentie van de heer Gilles Delforge, directeur, of per email naar office@msi.brussels.

Voor meer informatie: www.msi.brussels

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.