Gepubliceerd op 20.04.2021

Hout is een materiaal dat een centrale rol speelt in de bouwsector. Steeds meer geniet gelabeld hout de voorkeur van zowel architect als bouwheer. Niet verwonderlijk, want hout heeft tal van verdiensten én het is het hernieuwbare materiaal bij uitstek als het voortkomt van duurzaam beheerde bossen. We zoomen, samen met enkele architecten, in op PEFC-gelabeld hout.

Wil je ook weten wat het PEFC-label kan betekenen voor jou architecturale projecten? Neem dan deel aan het webinar met dr. Ir Pablo van der Lugt op 4 mei 2021. Vind alle informatie om in te schrijven op
https://www.pefc.be/nl/doe-mee-als/architect-of-aannemer
https://www.pefc.be/nl

De voordelen van hout

Wegens zijn thermische, isolerende en milieuvriendelijke eigenschappen wint hout steeds meer aan belang als vernieuwend materiaal op de bouw- en renovatiemarkt. “En vergeet daarbij niet dat hout brandveilig is, goed voor het mentale welzijn van de mens en de meest efficiënte manier om CO₂ op te slaan. Voor mij is het niet enkel wenselijk, maar wel noodzakelijk om volop de kaart van hout te trekken”, vertelt architect Piet Kerckhof van Wood Architects.

Hout als basis van biobased en circulaire economie

De Nederlandse ingenieur architect Pablo van der Lugt, expert op vlak van biobased economie, ziet een belangrijke rol weggelegd voor hout: “Grootschalige houtproducten zoals CLT (Cross Laminated Timber), glulam (glued laminated timber) en LVL (Laminated Veneer Lumber) gaan gemakkelijk 50 tot 100 jaar mee én ze kunnen perfect hoogwaardig worden hergebruikt in een tweede leven. In een derde leven kunnen ze worden verspaand tot plaatmateriaal en in een vierde leven kunnen ze worden aangewend voor bio-energie. Dit gaat al snel over een cascaderingsketen van meer dan 100 jaar. In de tussentijd blijft de CO₂ opgeslagen in het hout en is het bos al meerdere malen teruggegroeid. Circulaire economie in optima forma dus.”

Gelabeld hout: waarborg van People, Planet en Profit

Belangrijke voorwaarde om het bos te laten terug groeien, is certificatie van duurzaam bosbeheer. “Als een van de weinige bouwsectoren heeft de houtindustrie, onder andere met het PEFC-label, de volledige keten geborgd op het gebied van People, Planet en Profit. Hiermee weet de afnemer dat het hout uit duurzaam beheerde bossen komt waarbij bomen na oogst worden terug geplant en daarmee CO₂ blijven opslaan. Dit zowel in het bos als in de houtproducten zelf. Hiermee loopt gelabeld hout mijlenver voor op andere bouwmaterialen zoals beton en staal”, legt Pablo van der Lugt uit.

Onze bossen in expansie

De bosoppervlakte in Europa blijft stijgen en volgens architect Charline Lefevre van Ney & Partners is dit mede dankzij boscertificatie. “Het is belangrijk om de geleverde inspanningen in duurzaam bosbeheer te blijven nastreven want dit heeft een impact op onze maatschappij en de houtsector, zowel ecologisch, economisch als sociaal.

PEFC-gelabeld hout: lokaal en duurzaam

Wereldwijd is meer dan meer dan 325 miljoen hectare bosoppervlakte PEFC-gecertificeerd. Dit is goed voor een aanwezigheid in meer dan 55 landen, verspreid over alle continenten. Hiermee is het PEFC-systeem het grootste boscertificatiesysteem ter wereld. Het grote aandeel gecertificeerde bossen en de ruime verspreiding, zorgt ervoor dat PEFC een ruime lokale bevoorrading van hout kan garanderen. In België en buurlanden zijn meer dan 90 % van de bossen PEFC-gecertificeerd. Lokaal en duurzaam; dat is PEFC. “Het feit dat een groot deel van de Europese bossen en de Europese houtbedrijven PEFC-gecertificeerd is, zorgt ervoor dat het makkelijk is om ons te bevoorraden met lokaal PEFC-gelabeld hout”, vertelt architecte Charline Lefevre. Dat PEFC wijdverspreid is, boezemt de architecte vertrouwen in. “Neem nu CLT. In België zijn er momenteel amper bedrijven die CLT-platen produceren, dus doen we soms een beroep op bedrijven uit andere Europese landen. Het feit dat het hout beschikt over het gemeenschappelijke PEFC-label, zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben in de herkomst van het hout”, voegt ze eraan toe.

Voldoen aan de vraag van de bouwheer

Steeds meer gebouwen zijn opgetrokken uit, of afgewerkt met gecertificeerd hout. Zowel overheden als private bedrijven vragen de architect specifiek om PEFC-gecertificeerd hout. “Wanneer ik werk voor een openbare instantie, is het gebruik van gelabeld hout verplicht. Ook vanuit mijn persoonlijke overtuiging vind ik het maar normaal om gelabeld hout te gebruiken. Ik opteer steeds voor Europees hout”, legt architect Pascal Musch van MUSCH-EUM uit. “Momenteel werk ik aan een project in houtskelet voor het OCMW van Bever, in PEFC-gelabeld hout. In mijn projecten vind ik het gehele plaatje belangrijk en probeer ik een volledig ecologisch verhaal na te streven. Naast gelabeld hout, kies ik dan bijvoorbeeld ook voor de isolatie voor cellulose of houtwol in plaats van minerale wol.”

Het juiste hout voor de juiste toepassing

Philippe Samyn, architect en ingenieur bij Samyn and Partners, wijst ook op het gehele plaatje. “Het gebruik van gelabeld hout is voor mij een evidentie. Een basis van onze sector. Als wetenschapper wil ik erop wijzen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen bij het gebruik van materialen die onze planeet ons schenkt. Gelabeld hout is een zeer waardevol materiaal. Het is dan ook belangrijk om dit hout op een juiste manier te gebruiken. De juiste houtsoort voor de juiste toepassing. In harmonie met de andere materialen en verwerkt door mensen die respect hebben voor het materiaal.

Een rooskleurige toekomst voor gelabeld hout

De toekomst van gelabeld hout ziet er rooskleurig uit, met een grote troef voor de houtsector. “De vraag naar aantoonbaar duurzame, circulaire en CO2-neutrale materialen neemt alleen maar toe. We zijn op weg naar een nieuwe houten revolutie in de bouw en daarin is duurzaam bosbeheer en daaruit voortvloeiend gelabeld hout een absolute randvoorwaarde!”, besluit ingenieur architect Pablo van der Lugt.

Zo werk het PEFC-certificatiesysteem

Het PEFC-certificatiesysteem berust op twee complementaire garanties: de certificatie van duurzaam bosbeheer en de certificatie van bedrijven die het hout of de afgeleiden verwerken. De controles, zowel in het bos als bij de bedrijven, gebeuren door onafhankelijke certificatie-instellingen. Op die manier garandeert PEFC een betrouwbaar en transparant systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot aan het afgewerkte product.

PEFC-gecertificeerde bossen: De boseigenaar engageert zich om zijn bos te beheren volgens een reeks strikte principes die ervoor zorgen dat er een evenwicht is tussen de ecologische, sociale en economische functies.

PEFC-gecertificeerde bedrijven: Elk bedrijf in de houtkolom dient over een certificaat – het Chain of Custody-certificaat genoemd – te beschikken om hout of afgeleiden te mogen verhandelen onder het PEFC-label. De eigenaar dient strikte procedures te volgen voor zowel opslag, verwerking, transport als verkoop. Enkel wie beschikt over een PEFC-Chain of Custody-certificaat mag producten verkopen onder het PEFC-label.

www.pefc.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.