Gepubliceerd op 31.10.2022 | Tekst: Amélie Poirel | Foto's: François Lichtlé

Deel je projecten met ons

Heb je de afgelopen twee jaar een project opgeleverd dat je met ons wilt delen? Laat het ons dan zeker weten!

De school past zich als architectuurtypologie aan naargelang de evoluties in de pedagogie. Het project van Générale voor scholen 7 en 8 in Elsene richt zich op de nieuwe ruimtelijke ambities die voortvloeien uit leermethoden zoals Montessori. In dit huizenblok in Elsene staan momenteel tijdelijke paviljoenen met onvoldoende capaciteit voor alle leerlingen, die noodgedwongen les moeten volgen op een andere locatie. Générale wil in de eerste plaats alle leerlingen op dezelfde locatie samenbrengen, door paradoxaal genoeg de site tegelijkertijd te verdichten en doorwaadbaarder te maken.

Om de school open te kunnen houden, verloopt het bouwproces in drie fasen. Het eerste luik is het kleuterpaviljoen. Het gebouw past qua omvang perfect in het straatbeeld, maar valt op met zijn metalen gevel en grote openingen. De poort op de begane grond leidt naar het schoolproject binnen in het huizenblok. Het bevat klaslokalen voor de jongste kinderen, maar ook een psychomotorisch lokaal dat past binnen het principe van de verbrede school. Door buiten de schooluren ook toegankelijk te zijn voor lokale verenigingen, krijgt de school een belangrijke plaats in het buurtleven en worden plaatsen benut die gedurende een deel van de dag niet worden gebruikt.

De school ligt op een glooiend terrein en maakt hier dankbaar gebruik van. De treden van de foyer benutten de natuurlijke helling en lopen buiten door in een groen theater. Het oppervlak van het terrein wordt door zoveel leerlingen gebruikt dat het geleidelijk aan ondoordringbaar is geworden. Om aflopend regenwater tegen te gaan, dat bij een dergelijk niveauverschil problemen kan veroorzaken, moet de doorlaatbaarheid van de bodem worden hersteld. Het toekomstige gebouw heeft lage volumes en groendaken om het tuingevoel binnen het huizenblok te behouden. Met respect voor de kwaliteiten van het bestaande gebouw, kiest Générale voor het behoud van de grote centrale speelplaats waar kinderen vrij kunnen spelen en ontdekken. Het landschap loopt door onder de vierkante patio op palen, waardoor een beschutte recreatiezone ontstaat. De U-vormige omtrek van het nieuwe gebouw absorbeert het lawaai en beschermt de buurt tegen het rumoer tijdens de speeltijd.

Générale gebruikt weliswaar de standaardwoordenschat van de school, maar past hem zo toe dat nieuwe pedagogische methoden worden aangemoedigd. Gedaan met de smalle gang die leidt naar een rij identieke klassen. Hier wordt de gang een ruime plaats waar kan worden samengewerkt en die de autonomie van leerlingen bevordert. Scheidingswanden worden modulair, houten meubilair dat zowel in het klaslokaal als in de gemeenschappelijke ruimte verschillende gebruiksmogelijkheden biedt. Een kleine werkgroep kan zich zo afzonderen voor meer intimiteit en concentratie. De nieuwe gemeenschappelijke ruimte heeft grote openingen naar de binnentuin toe, met zicht op wat er allemaal te beleven valt.

Met een constructie van lichte, geprefabriceerde houten gevels en het gebruik van natuurlijke isolatie, is het project in zekere mate duurzaam en demonteerbaar. Door te kiezen voor deze duurzame aanpak zorgt Générale voor een plaats die niet enkel bevorderlijk is voor de autonomie, maar ook voor het geweten van de leerlingen. Onze school herinneren we ons immers voor de rest van ons leven. Het is een gedenkwaardige plek die bepalend is voor onze toekomstige interesses.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.