Gepubliceerd op 31.05.2021

Het architectenbureau Central heeft de wedstrijd gewonnen voor de nieuwe concertzaal van Magasin 4, op de hoek van de Havenlaan en de Stapelhuisstraat, vlakbij Thurn & Taxis in Brussel. Hun ontwerp werd geselecteerd uit de vijf ingediende voorstellen van de hand van Laura Muyldermans – Czvek Rigb, Karbon, ZED architects en Studio Muoto.

Het project maakt deel uit van het Stadsvernieuwingscontract ‘Citroën-Vergote’. Dit betekende onder meer dat aan de architecten gevraagd werd een co-creatieproces op te zetten met de verschillende betrokken actoren: de Stad Brussel als toekomstige eigenaar van het nieuwe gebouw, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) die de werkzaamheden leidt en de gebruiker van de zaal, de vzw Magasin 4, een organisator van concerten voor alternatieve muziek.

De uitdaging bestond erin het concertzaalprogramma op te nemen in een productieve en industriële context van dit stadsdeel en tegelijkertijd optimale (werk)omstandigheden te creëren voor de toekomstige artiesten die er zullen optreden. Daarenboven moest bijzondere aandacht worden besteed aan een rigoureuze aanpak van de circulaire principes: aanpasbaarheid, flexibiliteit en omkeerbaarheid van het project, minimalisering van de ecologische voetafdruk, met name bij de keuze van de materialen, enz.

De architecten van Central verwoorden het als volgt: “In deze mythische zaal voor de underground muziek vindt Magasin 4 eindelijk na 25 jaar een plek op maat. We wilden hier naast het kanaal een nieuwe muziektempel oprichten, waarin het feest centraal staat. Het is een flexibele culturele infrastructuur geworden met dubbel zoveel ruimte als voorheen zodat ook nieuwe activiteiten mogelijk zijn naar de toekomst toe. Dit publieke gebouw staat in het teken van het bruisende Brusselse culturele leven op maat van de stad én de wijk. »

De toekomstige zaal voor Magasin 4 moet op een relatief klein perceel komen en dit ondanks een vrij uitgebreid en complex programma. Bovendien dwingt de industriële context waarin dit culturele programma een plek krijgt, de ontwerpers tot het bedenken van een oplossing die tegelijk coherent met de omgeving en robuust is. Het winnende team heeft gekozen voor een stedelijke vorm met een sterke identiteit, die zich losmaakt van zijn industriële omgeving. Het gebouw bestaat uit twee verticale eenheden aan weerszijden van de centrale concertzaal die samen een H vormen. Deze verwijzen naar de omringende gebouwen, waardoor een sterke stedelijke aanwezigheid ontstaat. In de beide ‘benen’ van de H bevinden zich een reeks gestapelde ruimtes en de hele verticale circulatie. Het ene been van de H is bestemd voor de toegang van het publiek en het andere been voor die van de artiesten.

Op het dak van de concertzaal komt er een terras dat toegankelijk is voor het publiek of voor de artiesten en het personeel, ook wanneer de zaal gesloten is. Deze ruimte op het dak biedt ook de mogelijkheid om, zoals gevraagd in het programma, er een extra volume op te plaatsen met het oog op een toekomstige uitbreiding.

Technische fiche

Locatie 118 Havenlaan – 1000 Brussel
Opdrachtgever Ville de Bruxelles – Delegatie van projectbeheer aan de MSI
Procedure Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Start werken 2023
Laureaat
CENTRAL + SERVAIS ENGINEERING ARCHITECTURAL
Daidalos Peutz (akoestiek, EPB), Covides (Veiligheidscoordinatie), Sandrine Tonnoir (circulaire economie), Elzo Deurt (participatie).
Andere kandidaten
Laura Muyldermans – Czvek Rigb, Karbon, ZED architects, Studio Muoto.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.