Gepubliceerd op 30.03.2020

 

Ontsnap even aan de lockdown en duik mee in de archieven van A+! De komende weken plaatsen we verschillende projecten online die onlangs in ons tijdschrift verschenen. Projecten die ons intrigeren, die uitnodigen tot discussie of die ons gewoon inspireren.

Elke week belichten we een nieuw thema via een recent nummer van A+. Hieronder vind je alle artikels die we al online gezet hebben:

A+283 Care

De architectuur voor de zorgsector in België, gebukt onder besparingen, evolueert naar steeds grotere en efficiëntere zorgfabrieken, waarin de menselijke schaal verloren gaat. A+ gaat op zoek naar de alternatieven die net aandacht tonen voor het kleinschalige, het intieme, het geborgene, het huiselijke. Naar architectuur die mensen in een kwetsbare positie – zoals ouderen, zieken, psychiatrische patiënten – centraal stelt. Met projecten van onder andere Sergison Bates, Trans, Central en Baumans-Deffet, en een interview met Carmody Groarke.

A+282 Village

In dit nummer onderzoekt A+ wat de identiteit is van het ‘dorp’ en het ‘platteland’ in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen of een eerder ruraal en postindustrieel gebied als Wallonië. De ruimtelijke uitdagingen binnen een rurale context zijn divers en gaan van mobiliteit en bereikbaarheid over landschappelijke interventies tot de behoefte aan een nieuwe architectuurtaal die tegemoetkomt aan de identitaire vraagstukken waar dorpen vandaag mee worstelen. Wat is dorpsarchitectuur vandaag en wat zijn de effecten van de betonstop, de mobiscore en de bouwmeesterscan?

A+281 Silence

A+281 biedt een inkijk in de complexiteit van hedendaagse sacraliteit. Ook in een geseculariseerde maatschappij hebben we nood aan plekken voor verstilling en bezinning. Hoe staat de architectuur ervan in verhouding tot die van hedendaagse, al dan niet kerkelijke begrafenisrituelen? Lijken deze plekken voor contemplatie en gebed op elkaar? Wat zijn moderne monumenten en gedenktekens?

A+280 Collective Housing

De traditionele vrijstaande woning past niet meer binnen het huidige maatschappelijk discours over duurzaam ruimtegebruik, woongedrag en mobiliteit. In de speciale uitgave A+280 tonen we collectieve woonvormen in de dorps- of stadskernen die hiervoor een waardevol alternatief kunnen vormen dankzij de ruimtelijke én huiselijke kwaliteit van de gedeelde ruimtes.

A+279 Schools

In dit nummer onderzoeken we de typologische vernieuwingen die de nieuwe generatie schoolgebouwen voortbrengt en de wisselwerking tussen pedagogisch programma, ruimtelijke context en architectuur.

A+278 Brussels

In A+278 Brussels staan architectuur en stedelijke transformatie centraal als krachtige politieke instrumenten om de sociale cohesie, de levenskwaliteit en de welvaart van de hedendaagse stad te verbeteren. Deze publicatie onderzoekt een reeks exemplarische projecten in Brussel, die de stedelijke ontwikkeling in heel Europa kunnen inspireren: Gare Maritime, Place Rogier, de nieuwe gebouwen van de VRT en de RTBF, het museum Kanal – Centre Pompidou en de herbestemming van de WTC torens. We tonen Brussel als laboratorium voor de toekomstige Europese stad.

A+277 Lost Souls

Deelnemen aan architectuurwedstrijden vergt tijd en energie. Het is een investering, vooral ook financieel. Wat is alsnog de ‘return’ van een ingediend ontwerp dat niet tot winnaar werd gekroond, en dus nooit gerealiseerd zal worden? Koestert de architect het nog, of verwijst hij het finaal naar het archief? Hoe verhoudt zo’n ‘lost soul’ zich ten opzichte van een succes? Welke positie neemt dat verloren wedstrijdontwerp in binnen het voortdurende ontwerpende onderzoek van een bureau? Misschien is dat ontwerp belangrijk geweest voor de verdere ontwikkeling van een persoonlijk oeuvre, of wie weet zelfs een bredere maatschappelijke kentering.

A+276 Building Sites

Wat typeert de opvolging van een grootscheepse werf? Wat zijn de technische en constructieve bijzonderheden, uitdagingen, valkuilen? Hoe verloopt een (goede) samenwerking met de (verschillende) aannemer(s)? A+ toont voorbeeldprojecten in verschillende werffases en onderzoekt daarbij welke (ontwerp)beslissingen in situ werden gemaakt. Een nummer vol getuigenissen en interviews met architecten, ingenieurs en aannemers.

 

Profiteer van deze periode om te lezen en zorg vooral voor jezelf en je dierbaren!

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.