De lezingenreeks ACROSS die in het voorjaar werd opgestart geeft het woord aan architecten uit diverse hoeken van het land die het afgelopen decennium hun eigen praktijk hebben opgericht. Tijdens deze uitwisseling, die beurtelings plaats heeft in Antwerpen en in Luik, komen ze spreken over hun ervaring en over de specifieke fysische en sociale context waarbinnen zij architectuur bedrijven.
Volgende lezing: Martiat + Durnez architectes, op donderdag 19 november in deSingel. Hieronder reeds een kort interview met de vennoten!

A+
In deze eerste ACROSS-reeks zijn jullie het enige Franstalige bureau dat gevestigd en actief is in Wallonië. Heeft dat invloed op jullie architectuurpraktijk?

Sibrine Durnez
De plaats waar we ons bevinden brengt geen bijzondere aanpak met zich mee, behalve dan een aanpak die verband houdt met een context, ingegeven door het project in kwestie. We zijn niets anders dan praktijkbeoefenaars; ons werk is verankerd in het concrete. Uiteindelijk pragmatisch, omdat we ons richten op de daad van het bouwen. Niettemin zijn we bij de architectuur beland door het plezier en de creatieve vrijheid die de discipline kan inhouden. Onze projecten beginnen bij en worden gekenmerkt door deze begrippen, vanwaaruit we een evenwicht trachten te laten ontstaan.

Ons bureau is bewust klein: we werken momenteel opnieuw met twee, vooral om de eenheid van elk project in handen te hebben. Indien nodig wordt het team uitgebreid, gaan we associaties aan op basis van de projecten. We tekenen graag tot in de details. Niet delegeren is een luxe (paradoxaal genoeg ook een lacune) die we onszelf gunnen in dit moeilijke vak. Voor ons bestaan er geen ondankbare taken, of het nu gaat om maquettes maken of details tekenen.

François-Xavier Martiat
Het artisanale aspect is sterk aanwezig in onze praktijk. We hebben een beperkt aantal opdrachten per jaar en we vragen meestal tijd aan de bouwheren, waardoor we de projecten tot in de details kunnen uitwerken. Ook al lijkt onze productie zeer constant, we zoeken in feite meer naar maatwerk. Dat weerspiegelt zich ook in onze omgang met de materialiteit. We vragen honoraria die ons toelaten om in deze vorm door te gaan. We waarderen ook de samenwerking met bedrijven die ‘zoals vroeger’ werken, waarmee we gepersonaliseerde en duurzame oplossingen kunnen bieden.

A+
Hoe uit zich dat in jullie projecten?

Sibrine Durnez
We proberen om elke versiering of elke tijdsgebonden aanpak te vermijden waardoor de architectuur anekdotisch zou worden. Bij iedere nieuwe lezing van het project stellen we onszelf in vraag om enkel de essentie over te houden.

François-Xavier Martiat
We streven vooral naar een tijdloos, elementair aspect. Voor het PAB-project bijvoorbeeld, in een kleine rijwoning in de stad, wilden de bouwheren een ruimte-in-de-tuin. We hebben de hoek van het bijgebouw gedemonteerd, de achtergevel verlengd met een raam en een patio gecreëerd. Het is een bewust beperkte vormelijke ingreep.

Lees meerVerkleinen

Praktische info

19 november 2015, 20.00u
Taal: Engels / Nederlands
Blauwe Foyer, deSingel, Antwerpen

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.