De lezingenreeks ACROSS die in het voorjaar werd opgestart geeft het woord aan architecten uit diverse hoeken van het land die het afgelopen decennium hun eigen praktijk hebben opgericht. Tijdens deze uitwisseling, die beurtelings plaats heeft in Antwerpen en in Luik, komen ze spreken over hun ervaring en over de specifieke fysische en sociale context waarbinnen zij architectuur bedrijven.

Laatste (veelbelovende) lezing van dit seizoen: Haerynck Vanmeirhaeghe Architecten, op donderdag 26 november in Luik. Hieronder reeds een kort interview met de niet-meer-zo-jonge vennoten van een piepjong bureau.

A+
Waren jullie al vennoot voor jullie in 2012 Haerynck Vanmeirhaeghe stichtten?

Tijl Vanmeirhaeghe
Ik wel, bij Barak, samen met Carl Bourgeois. Maar die koos voor een voltijdse lesopdracht. En ik kan niet alléén architect zijn. Ik vind dat je altijd iemand anders nodig hebt, als klankbord. Bert, die bij Robbrecht en Daem werkte, stond op dat moment ook open voor iets nieuws, en zo zijn we – na een paar toevallige ontmoetingen – gestart met twee wedstrijden.

A+
Jullie zijn ervaren architecten, maar met een heel jong bureau. Hoe moeten we ons die werking voorstellen?

Bert Haerynck
De meeste bureaus die drie jaar bestaan, doen vooral kleine projecten, zoals eengezinswoningen en verbouwingen, terwijl ons eerste gewonnen project, in 2011, er één is van lange adem : twee scholen gelinkt door een binnengebied in Schaarbeek. De oplevering is pas voor 2017. Het gaat hier om een overheidsopdracht in twee fases : de kinderen moeten school blijven lopen terwijl de werken bezig zijn. Dat is geen woning die je op een jaar afkrijgt. En dan merken we dat we nog maar heel weinig werk kunnen tonen, net omdat wij redelijk grote projecten doen.

Tijl Vanmeirhaeghe
Tijdens dit project ontdekten we dat we samen een bureau konden starten. En dat uit zich in de plannen en snedes : er valt niets op af te dingen, het is een heel helder, pragmatisch schema…

A+
Die eenvoud is ook terug te vinden in de karige missieverklaring op jullie website. Maar als jullie een bureau van veel daden en weinig woorden zijn, waarom geven jullie dan een lezing in Luik op 26 november?

Tijl Vanmeirhaeghe
Het is altijd goed om je eigen visie scherp te stellen. Dit is een aanleiding om over je eigen werk te reflecteren. Daarom geven wij ook allebei les. Het brengt je verder, of op een ander spoor.

Bert Haerynck
Woorden zijn belangrijk. Er wordt vaak gezegd dat tekeningen en maquettes de taal van de architect zijn, maar wij moeten kunnen uitleggen aan onze studenten, onze klanten, en ook aan elkaar, waarom iets (niet) goed is. In de Gentse opleiding speelt dat ook : er moeten verwoordingen en motivaties achter een project zitten. Je kan ook maar een eigen oeuvre uitbouwen op het moment dat je de analyse voor jezelf gemaakt hebt en blijft maken.
Een lezing is niets anders dan een ander project, zij het dat je probeert een synthese te maken van die andere projecten.

 

Lees meerVerkleinen

Praktische info

26 november 2015, 19.00u
Taal: Engels / Frans
Galerie Opéra – Espace ULg, Luik

Coproductie: A+ Architecture in Belgium, Vlaams Architectuurinstituut, Université de Liège

Met de steun van: Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.