Tegen de stroom in van de middelpuntvliedende krachten op de Belgische architectuurscene, overschrijdt de nieuwe lezingenreeks ACROSS de taalgrens, maar dat niet alleen. Op initiatief van A+ nodigt de reeks jonge Vlaamse architecten uit in Luik en jonge Franstalige architecten in Antwerpen, voor een uitwisseling tussen de twee architectuurculturen in het land.

GAFPA werd in 2008 opgericht door architecten Floris De Bruyn, Philippe De Berlangeer en Frederick Verschueren, kort na hun studies aan Sint-Lucas in Gent. Het Gentse architectenbureau staat bekend om zijn pragmatische aanpak, waarbij de bestaande context telkens wordt ontmanteld en herwerkt tot een nieuwe werkelijkheid. Deze vorm van systematische deconstructie leidt steeds tot nieuwe interpretaties van architectuur, een eigen vocabularium.

GAFPA intervenieert op verschillende schaalniveaus: van private woningen tot publieke gebouwen, van stedenbouwkundige ingrepen tot scenografie. Het multidisciplinair bureau werkt niet enkel aan duurzame woningbouwprojecten, maar dingt ook geregeld mee naar internationale wedstrijdopdrachten (Van Gendthallen, Amsterdam), dit al dan niet in samenwerking met andere bureaus. Zo zijn de architecten momenteel bezig met de herinrichting van het Zwin Natuurcentrum, een wedstrijdontwerp dat ze vier jaar geleden indienden met Coussée & Goris architecten.

De scenografie die ze ontwikkelden voor de najaarstentoonstellingen ‘Wisselland’ in het CC Scharpoord in Knokke-Heist en ‘Gelinkt’ in het Design Museum Gent, wordt door Koen van Synghel geprezen als lichte constructies die de architectonische dimensies van de bestaande architectuur accentueren (zie A+253). Daarnaast werkten ze recentelijk, op vraag van architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey, mee aan de literaire uitgave DW B 2014 5 ’50 fictieve gebouwen’. Gafpa leverde een visuele interpretatie van de ‘Villa Avondster’, een denkbeeldig gebouw uit de roman ‘Der Gehülfe’ door Robert Walser (zie A+251).

Aanvullend op de architectuurpraktijk doceert Floris De Bruyn sinds 2008 aan de KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent. Momenteel begeleidt hij daar de architectuurstudio ‘Master advanced architectural design’ en treedt hij regelmatig op als jurylid en mentor.

Lees meerVerkleinen

Praktische info

11 mei 2015, 19:00
Galerie Opéra – Espace ULg, Luik
Taal: Engels / Frans

Coproductie: A+ Architecture in Belgium, Vlaams Architectuurinstituut, Université de Liège

Met de steun van: Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.