Na een geslaagde eerste seizoen, gaat de lezingenreeks Across in 2016 verder met een serie nieuwe namen. Jonge architectenbureaus uit Wallonië en Vlaanderen komen beurtelings in Antwerpen en in Luik spreken over hun praktijk en binnen welke context ze deze uitoefenen. De uitwisseling toont ons hoe architecten op een concrete manier kunnen bijdragen aan onze leefomgeving, en dit op verschillende schaalniveaus, gaande van grootschalige stedenbouwkundige interventies tot experimentele denkmodellen.

Zoals zijn naam het aangeeft, wordt het bureau a practice., opgericht in 2011 door Cécile Chanvillard en Vincent Piroux, gekenmerkt door een praktijkgerichte aanpak. Het ziet in elke opdracht een aanleiding om een project te ontwikkelen dat in staat is de confrontatie aan te gaan met de complexiteit en de onbestendigheid van de realiteit. Daarom ontwikkelen beide vennoten en hun team de basisprincipes van hun projecten steeds vanuit een specifieke probleemstelling. Na een slimme en uitgediepte analyse van een nauwkeurig omlijnde beginsituatie, tasten ze het potentieel af van de ruimte in verschillende gebruiksscenario’s. Die scenario’s verbreden de kijk op wat er gerealiseerd moet worden om zo goed mogelijk aan de site en de opdracht tegemoet te komen. Net zoals voor het gemeenteplein in Sint-Jans-Molenbeek (A+257, A+258), opgeleverd in 2014, leidt deze aanpak tot radicaal eenvoudige ingrepen die tot in de kleinste details worden uitgewerkt. Het risico dat de architectuur zelf bijna onzichtbaar wordt, nemen ze erbij. Waar het om draait: de uitgekiende materiaalkeuze, de minimalistische aanwezigheid van meubilair en de expressiviteit van bouwelementen die samen het wezen van de plek openbaren aan de gebruikers.

Praktische info

11 april 2016, 20u
Taal: Engels / Nederlands
Blauwe Foyer Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen

Coproductie: A+ Architecture in Belgium, Vlaams Architectuurinstituut, Université de Liège

Met de steun van: Fédération Wallonie-Bruxelles, Vlaamse Overheid, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.