Gepubliceerd op 19.03.2020

 

Kwaliteitskamer aRK?

aRK is de intergemeentelijke kwaliteitskamer van IGEAN en staat voor Advies Ruimtelijke Kwaliteit. Met deze dienst wil IGEAN de aangesloten lokale besturen ondersteunen bij de beoordeling van ruimtelijke vraagstukken en vergunningsaanvragen. De kwaliteitskamer bestaat uit een pool van onafhankelijke experten. In functie van een specifiek project of ruimtelijk vraagstuk kan een panel uit de expertenpool worden samengesteld.

Welke expertise zoekt IGEAN?

Interesse?

Stel je kandidaat en bezorg IGEAN:

  • een motivatiebrief met bijgevoegd cv, getuigschriften en diploma’s;
  • een portfolio met verduidelijking van de ervaring en autoriteit in één of meerdere expertisegebieden.

Kandidaturen worden verwacht op kwaliteitskamer@igean.be uiterlijk tegen  23.04.2020 om 15u.

Meer info

Meer info over de werking van de kwaliteitskamer en de selectieprocedure vind je op igean.be/kwaliteitskamer.

De eerste selectie van de kandidaturen gebeurt op basis van motivatiebrief, cv en portfolio. De beoordelingscommissie kan de kandidaat uitnodigen op een gesprek.

De lancering van de kwaliteitskamer staat gepland voor begin juni 2020 in de kantoren van IGEAN. De exacte datum wordt later nog meegedeeld. De geselecteerde experten worden uitgenodigd om op dit event aanwezig te zijn.

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.