Gepubliceerd op 20.05.2019

Het VAi in Antwerpen en het CIVA in Brussel krijgen een nieuwe partner in de reflectie, promotie en verspreiding van hedendaagse architectuur: het institut culturel d’architecture Wallonie-Bruxelles (ICA/WB) onder leiding van architecte en historica Audrey Contesse.

Na jaren debatteren lanceerde de Fédération Wallonie-Bruxelles begin dit jaar een projectoproep voor de oprichting van een “opérateur culturel de l’architecture” voor de Franstalige Gemeenschap. Deze nieuwe culturele speler zou, aldus de oproep, een referentie moeten worden voor de verspreiding en de promotie van architectuurcultuur in Wallonië en Brussel, een platform waar verschillende (bestaande) spelers elkaar kunnen ontmoeten en in debat gaan en een organisator van evenementen rond hedendaagse architectuur waarmee een zo divers mogelijk publiek wordt bereikt.

Audrey Contesse, in samenwerking met Théâtre de Namur – het cultureel centrum van Namen, l’Eden-het cultureel centrum van Charleroi, het cultureel centrum van Huy en Recyclart in Brussel, kwamen als winnend team naar voren. Voor de oprichting van dit nieuwe instituut wordt door de Fédération Wallonie-Bruxelles een jaarlijkse subsidie van 430.000 € uitgeschreven voor een periode van drie jaar.

Het ICA/WB wil in deze periode rond drie assen werken: Van het lokale naar het internationale niveau (en terug), waarbij een netwerk gesponnen wordt tussen de lokale partners en architectuurfaculteiten, regionale instituten zoals het CIVA en het VAI en internationale instellingen in Europa.

Ten tweede wil het de verbinding maken tussen de gebruiker en de beleidsmaker. De derde as beschrijft de spanningsboog tussen de (recente) architectuurgeschiedenis en de architectuur van de toekomst. Voor een solide architectuurcultuur moet je je wortels kennen, en daarom wil het ICA een portret maken van de laatste dertig jaren van de architecturale productie. Dit historisch onderzoek geeft nadien ook inzicht in jonge praktijken van vandaag en die van de toekomst.

Welke activiteiten staan hiervoor nu op het programma?

« Aujourd’hui, je ne peux pas encore dévoiler la programmation pour cet automne, mais nous prévoyons un moment phare en octobre avec une accumulation des différents évènements dans un lieu spécifique », vertelt Audrey Contesse ons. « Ce format de ‘moment d’accumulation’ est d’ailleurs prévu tous les six mois à un autre endroit. »

Aangezien het ICA/WB over geen vaste toonplek beschikt, maar zich steeds zal enten op de infrastructuur van de partnerinstellingen, is een coherente communicatie over haar activiteiten des te belangrijker. Hiervoor staat een website op stapel die in het najaar gelanceerd wordt en zowel een vitrine, een agenda met een overzicht van de architectuuractiviteiten in Wallonië en Brussel als een werkinstrument moet worden. Contesse: « l’ICA/WB ne veut pas être qu’un médium de communication. L’institut souhaite prendre position, provoquer et rehausser le débat culturel sur les questions liées à l’architecture en Wallonie-Bruxelles. »

Voor de programmatie van de komende activiteiten steunt het ICA/WB niet enkel op het netwerk van culturele centra, maar ook op een ‘conseil d’orientation’ waarin verschillende architecten en andere spelers uit het cultuerel en academische veld zetelen zoals Pierre Blondel, Marie Hottois, Norbert Nelles, Anne Norman, Marie Pok, Cécile Vandernoot et Laurent Vermeersch.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.