Gepubliceerd op 23.02.2022

Tussen maart 2019 en mei 2020 schreef Maarten Van Acker zestien columns voor de ‘Gazet van Antwerpen’ over het thema mobiliteit. Hij trok het thema breed open: hij sprak niet enkel als stedenbouwkundige, maar ook als stadsbewoner. De columns grijpen vaak een fait divers aan om de problemen waar ’t Stad, maar niet alleen ’t Stad, mee kampt op een ongewone manier te bekijken. Public Space bundelde die nu in een kleine, maar fijne uitgave: ‘En de rest is parking’.

De titel van de bundel is typisch voor de toon van dit boekje. Hij verwijst naar de boutade dat sinjoren zo zelfvoldaan zijn dat ze het hinterland van de stad enkel als ‘parking’ zien. Van Acker verstaat dan ook de kunst ingewikkelde kwesties helder en toch luchtig uiteen te zetten. Het interessante, zelfs voor mensen van het vak, is dat hij zijn beschouwingen steeds onderbouwt met treffende cijfers en voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Een mooi voorbeeld is de column over het verkeer dat ‘de bouw’ veroorzaakt. Je kijkt er toch van op dat een kwart van alle vrachtwagens op de Ring leeg zijn, en de rest maar voor 57% geladen, of dat de files zo’n proporties kregen dat een vrachtwagen vandaag maar acht leveringen per dag kan doen, waar dat er dertig jaar geleden nog tien waren. Die cijfers maken Van Ackers pleidooi voor een beter geïntegreerde, lokaal verankerde bouwlogistiek zeer overtuigend.

Van Acker vertrekt in zijn columns vaak vanuit zijn eigen ervaringen, bijvoorbeeld als vader van een dochtertje van acht. De corona crisis werd zo als vanzelf een aanleiding voor enkele teksten, bijvoorbeeld die over een aanleg van de publieke ruimte die niet alleen voor dertigers, maar voor iedereen van 8 tot 80 jaar ontworpen is. Tragisch genoeg verongelukte zijn dochtertje kort nadien. Het geeft de stukjes, ongewild, nog meer urgentie.

Uitgever Public Space wil in de toekomst onder de naam ‘Zuidzee’ meer van deze teksten met inspirerende ideeën voor een breed publiek uitgeven. ‘En de rest is parking’ is een waardige opener van die reeks.

‘Zuidzee #1. En de rest is parking -Gebundelde columns over leven en bewegen in de stad’, Maarten Van Acker, Public Space Mechelen, 2021. 76 pag. ISBN 9789491789274. Richtprijs: 15 €

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.