Gepubliceerd op 25.09.2019

Duizenden vallende dominostenen, honderden architecten, tientallen debatten en evenementen: het festival van de architectuur landde afgelopen zaterdag in Gent en viert een week lang de dynamiek van de (on)gebouwde ruimte dankzij een samenwerking tussen het VAi, de Gentse Stadsbouwmeester en kunstencentrum Vooruit.

Tijdens het feestelijke openingsweekend vond het veelbesproken kunstproject Dominoes plaats, een twee kilometer lange rij oversize dominostenen doorheen de stad die, tijdens het spectaculaire omvallen, buurtbewoners van alle leeftijden en culturen samenbracht. Ook de Dag van de Architectuur op zondag bracht duizenden mensen op de been en richtte zich traditiegetrouw zowel naar architecten als op het brede publiek. Maar dit festival probeert ook de beleidsmakers te bereiken en zet via debatten, tentoonstellingen en discussies nieuwe thema’s op de agenda die de kwaliteit van de gebouwde ruimte moeten bevorderen.

Peter Vanden Abeele, Gents Stadsbouwmeester, en zijn team, zijn hierin een stuwende kracht. Vanden Abeele: “In tegenstelling tot steden zoals Amsterdam, Londen of Groningen die bekend staan om hun architectuurfestival, hebben we absoluut geen ervaring in het organiseren van festivals. We zijn in het diepe gesprongen omdat een festival ons het ideale format lijkt om onze werking aan een groter publiek voor te stellen en tegelijkertijd strategische partners rond de tafel te krijgen voor een constructieve dialoog over de toekomst van de stad.”

De bouwmeester stelt daarom elke dag van de week één van de overlegkamers voor die hij op reguliere basis organiseert. Op maandag wordt gestart met de Ontwerpkamer. Deze biedt plek voor dialoog om de toekomst van de stad te verbeelden via ontwerp en ontwerpend onderzoek. Het Team SBM heeft samen met vzw Archipel een selectie gemaakt van de beste studentenprojecten in/voor Gent van het afgelopen jaar en stelt deze tentoon in AC Portus, op de tiende verdieping van de voormalige Belgacomtoren. De projecten zijn afkomstig van de architectuurfaculteiten van de KULeuven, de Ugent, en de ETH Zurich.

Op dinsdag neemt de Stadsbouwmeester het Gentse schepencollege en managementteam mee op fietstocht in het festivalthema Verbind de Stad! Een traject tussen de 19e en 20e eewse stadsgordel illustreert de uitdagingen en thema’s waarvoor Gent staat in de komende legislatuur. Dankzij stops op strategische plaatsen kan met aan agendasetting doen en hierover in discussie treden.

Woensdag staat in het teken van de kwaliteitskamers. Gent is immers niet de enige stad waarbij met het orgaan ‘Kwaliteitskamer’ wordt gewerkt bij de kwaliteitsbegeleiding en advisering van projecten. Zo bestaat in Antwerpen de Welstandscommissie, hebben Mechelen en Aalst recent een Kwaliteitskamer opgericht, wordt in Oostende gericht het Stadsatelier gebruikt en denkt men eraan in andere Vlaamse steden zoals Leuven of Roeselare om een gelijkaardig format op te richten. Een presentatie en een rondetafelgesprek brengen deze ambities dichterbij.

Samen met het VAi en Vooruit organiseert de stadsbouwmeester op donderdag een studiedag over architectuur en verbinding in de Vooruit, waarbij internationale key-note speakers zoals het Londonse bureau Assemble Studio, collega stadsbouwmeesters, onderzoeksinstellingen, verschillende stadsresidenten uit het stadsatelier van de Vooruit, Gentbouwers, Gentmakers en Gentenaars aanschuiven. ’s Avonds is er een publieke debatavond getiteld ‘Aan tafel’ waar Peter Vanden Abeele en Sofie De Caigny tafelen met verschillende gasten die verbindende interventies in de stad komen bespreken.

Vrijdag staat in het teken van Goed Opdrachtgeverschap en de aanstellingsprocedures van ontwerpers. Het Team SBM stelt de nieuwe selectieleidraad voor aan een professioneel publiek. Door een discussie met andere stakeholders zoals de Brusselse stadsbouwmeester Kristiaan Borret, Kati Lamens (NAV) en Jeroen de Willingen (Stadsbouwmeester Groningen) wil de bouwmeester niet alleen een draagvlak creëren voor deze leidraad maar hoopt dat ook anderen deze zullen overnemen in hun selectieprocedures.

De festival week wordt afgesloten met een lezing van Assemble Studio, in samenwerking met Archipel vzw en een spetterend slotfeest in de Vooruit.

Volledig programma op https://festivalvandearchitectuur.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.