Gepubliceerd op 11.10.2023 | Tekst: Amélie Poirel | Foto's: Jeroen Verrecht

Op 1 september 2023 ontdekten in Koningshooikt de leerlingen van de Dagpauwoog-school hun nieuwe gebouw. De uitbreiding ligt midden in een groene, ongerepte omgeving. Het hoofddoel van de architecten van B-ILD is duidelijk: zich naar het landschap richten en het contact tussen de leerlingen en de omringende natuur aanmoedigen.

Het uitgangspunt voor de inplanting van de twee nieuwe volumes was compact bouwen om de bosrijke omgeving zoveel mogelijk te bewaren. Het eerste gebouw heeft een rechthoekig grondplan en staat aan de rand van de toekomstige woonuitbreiding van de site. De architecturale keuzes zijn onlosmakelijk verbonden met de pedagogische insteek van de school: het aanmoedigen van respect voor de natuur. Zo loopt het regenwater van het dak naar een beekje dat deel uitmaakt van de speelplaats. De bestrating is waterdoorlatend en tot een minimum beperkt, om de speelplaats zo groen mogelijk te houden.

Binnen het rechthoekige volume leidt een buitengang naar de klaslokalen. Zo komen leerlingen en leerkrachten voortdurend in contact met de buitenomgeving. De ruimte die op deze manier wordt uitgespaard aan circulatieruimte maakt dat de klaslokalen, met een oppervlakte van 90 m² in plaats van de standaard 55 m², uitzonderlijk groot zijn. De aandacht gaat volop naar de ruimten voor de leerlingen. De lokalen zijn met elkaar verbonden via grote openingen, wat interactie en gezamenlijk onderwijs tussen de verschillende klassen aanmoedigt. De vestiaires werken als bufferruimten en vormen de link tussen buiten en binnen. Dankzij grote structurele overspanningen kan het volume gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van de school.

De gevel in lichtgekleurde bakstenen in subtiel variërende tinten lijkt te willen opgaan in de omgeving, terwijl de roodgelakte metalen elementen een krachtiger statement maken. De gevels zijn bij de verticale circulatiepunten afgerond om de stromen als het ware te sturen. Het spel met de circulatie wordt voortgezet met de trappen aan beide uiteinden van het volume. Ze bestaan uit twee steken, waarbij de eerste met zijn dubbele breedte doorloopt onder de tweede. Zo gaat er geen ruimte verloren en wordt de trap naast circulatieruimte ook een zitplaats.

Het centrale paviljoen midden op het terrein is cirkelvormig. Het bevat de administratieve en directiefuncties van de school en dient ook als ontmoetingsplaats voor de ouders. Het overkragende dak lijkt te zweven boven het transparante volume en zorgt, net zoals de gang, voor een overdekte zone. De gemeenschappelijke taal van de twee volumes, het spel met de dieptes van de gevels en de ruimte tussen beide – altijd buiten maar overdekt – zorgt voor een duidelijke band met de natuur.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.