Gepubliceerd op 26.03.2024 | Tekst: Amélie Poirel | Foto's: Dierendonckblancke

Het Stedelijk Lyceum Expo heeft een strategische ligging op het knooppunt van verschillende Antwerpse wijken en vormt een enclave van levendigheid. Er werd een aanbesteding uitgeschreven om nieuwe functies toe te voegen aan het bestaande gebouw. Dit is een kans om de buurt tot leven te brengen en van de school een plek te maken waar studenten en docenten het stedelijke gevoel van een campus kunnen ervaren. De wedstrijd werd gewonnen door Dierendonckblancke, dat AgwA en TV Bart Dehaene – Lambrechts Muller Vanderschans achter zich liet.

Het lyceum ligt op het kruispunt van drie verschillende stedelijke sferen: een wijk met aaneensluitende lage, langwerpige gebouwen, de modernistische woonblokken ontworpen door Jos Smolderen en de imposante woontorens van het Kiel. In het noorden vormt het Kielpark een schril contrast met de omgeving en het generieke stratenplan.

De nieuwe school wil op een gepaste manier aansluiten op deze context. De bestaande structuur, een zeer breed volume, blijft behouden en speelt een sleutelrol in de plaatsing van de drie nieuwe volumes. Door de beperkte afstand tussen de gebouwen ontstaat er een stedelijke spanning. Aan de noordkant van de site verrijst een gebouwkop die aansluiting zoekt bij de modernistische balkvormige gebouwen ertegenover. Aan de zuidkant zorgen nieuwe, minder hoge werkplaatsen voor een zachtere overgang naar de aangrenzende woonwijk. Een langgerekt publiek forum is afgestemd op de verticaliteit van de woontorens van het Kiel. Dit deel met de publieke functies staat in direct contact met de straat en moet de dynamiek voor de wijkbewoners bevorderen.

De bestaande structuur is poreus en doorwaadbaar op de begane grond. Elke reeks buitenruimtes is een antwoord op de directe omgeving en heeft zijn eigen karakter. Zo ontstaat er een open veld dat een kruisbestuiving tussen de verschillende gebruikers aanmoedigt. De nieuwe volumes aan de uiteinden van de site zijn zo gepositioneerd dat ze deze publieke ruimte insluiten. Lichte insprongen ten opzichte van het bestaande gebouw spelen met de regelmatige stedelijke rooilijnen.

Het resultaat is een nieuw geheel van vier met elkaar verweven volumes die als een open constellatie met elkaar samenwerken. De bestaande betonnen structuur, die ook als een obstakel had kunnen worden beschouwd, wordt de ruggengraat van het project. De drie toegevoegde volumes fungeren als bemiddelaars, die ervoor zorgen dat deze grote balk beter kan interageren met zijn directe omgeving.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.