Gepubliceerd op 06.05.2024

Eén op de vier Europeanen woont in gebouwen waar de luchtkwaliteit binnenshuis onder de nationale normen ligt en meer dan 30 miljoen burgers hebben last van te donkere woningen, wat zowel op de geestelijke als op de lichamelijke gezondheid kan schaden. In deze context opent de Healthy Buildings Barometer (HBB) 2024 vandaag met een duidelijke boodschap: er is actie nodig op Europees en nationaal niveau om te zorgen voor gezonde huizen, werkplekken, scholen en ziekenhuizen.

Sinds 2015 publiceert VELUX elk jaar het Healthy Homes Barometer project, dat de staat van Europese huizen volgt. De nieuwe editie, die nu HBB (Healthy Buildings Barometer) heet, is ontwikkeld door de vermaarde wetenschappelijke instantie Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Het wijst erop dat maatregelen nodig zijn voor gezonde gebouwen in alle belangrijke gebouwtypes en biedt een manier om vooruitgang te boeken, inclusief een definitie en een kader voor gezonde, duurzame en robuuste gebouwen.

“Gezonde en betaalbare gebouwen zouden de enige gebouwen moeten zijn waarin mensen wonen, leren, werken, spelen of herstellen. Erover waken dat alle Europeanen toegang hebben tot gezonde en betaalbare gebouwen moet een prioriteit zijn voor EU-beleidsmakers. We hopen dat dit verslag inspira@e en een concreet hulpmiddel kan bieden voor beleidsmakers door specifieke aanbevelingen en voorbeelden te geven,” zegt Fleming Voetmann, vice-president Externe Relaties & Duurzaamheid bij de VELUX Groep.

Gezonde gebouwen zijn ook goed voor de economie en het klimaat: casestudy’s in de HBB laten een rendement van 11,5 % zien op de investering in renovatie voor een openbaar gebouw, plus een vermindering van 30 % van de impact op het klimaat. Bovendien kunnen gezondere werkplekken leiden tot een extra bruto toegevoegde waarde van € 40 miljard per jaar voor de Europese economie voor elke 1 % verbetering in de prestaties van werknemers.

Cruciaal moment voor het Europees bouw- en klimaatbeleid

Het nieuwe kader dat in de HBB wordt gepresenteerd, komt op een cruciaal moment voor het Europese bouw- en klimaatbeleid. Het biedt een referentiepunt dat nationale overheden nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD).

“Investeren in gezondere, efficiëntere en robuustere gebouwen is een strategie met een drievoudig voordeel, die mensen centraal plaatst in de transformatie naar een duurzame samenleving. De Healthy Buildings Barometer biedt beleidsmakers een coherent kader dat relevante parameters vastlegt om zo prioriteiten te kunnen stellen,” zegt Oliver Rapf, uitvoerend directeur bij BPIE.

Gebouwen die voldoen aan de vijf dimensies uit het nieuwe kader hebben een meetbare impact op de mentale en fysieke gezondheid. Er worden minder ziektedagen opgenomen en de prestaties op de werkplek en in klaslokalen nemen toe door gezondere werkplekken en scholen, inclusief een stijging van 10-18 % alleen al door meer blootstelling aan daglicht.

Voorstelling van het kader voor gezonde gebouwen: vijf dimensies

Om EU-beleidsmakers een leidraad te bieden over wat een gebouw gezond, duurzaam en robuust maakt, stelt de HBB een baanbrekend nieuw kader op dat gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek en geïllustreerd wordt aan de hand van 12 casestudy’s uit heel Europa.

Het kader is gebaseerd op vijf onderling verbonden dimensies met de volgende kenmerken en doelstellingen: 1) mentale en fysieke gezondheid verbeteren, 2) ontworpen voor menselijke behoeften, 3) duurzaam gebouwd en beheerd zijn, 4) robuust en aanpasbaar zijn, en 5) mensen weerbaarder maken.

Elke dimensie bestaat uit een reeks indicatoren, 24 in totaal, die belanghebbenden begeleiden in hun besluitvormingsproces om echt gezonde, duurzame en robuuste gebouwen te realiseren.

De beste aanpak: bouwbeleid moet gezondheid integreren naast klimaatmatiging

De HBB hanteert een holistische benadering en toont verschillende beleidsaanbevelingen waarin de mens centraal staat en waarin wordt opgeroepen tot een betere samenwerking tussen Europese en nationale overheden om strengere regels en normen te ontwikkelen die prioriteit geven aan gezondheid, naast energieprestaties.

Om de bestaande wetgeving te versterken, moeten indicatoren voor gezonde gebouwen worden geïntegreerd in de centrale gegevensbank van de EU voor gebouwen, de EU Observatory Building Stock (BSO), en in nationale beleidsinstrumenten, waaronder financieringsinstrumenten.

De HBB toont eveneens aan dat gegevens toegankelijk maken zodat de gezondheid, duurzaamheid en robuustheid van gebouwen in de loop van de tijd kunnen worden gevolgd en zorgen voor besluitvormingshulpmiddelen zoals informatiemodellering voor de gebouwen, renovatiepaspoorten of strategische en procedurele hulpmiddelen, ook zullen bijdragen aan de vooruitgang in de richting van gezondere Europese gebouwen.

Healthy Buildings Barometer 2024

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.