Gepubliceerd op 17.04.2024 | Tekst: Eline Dehullu - Hoofd Publicaties | Foto's: Lola Pertsowsky

Maar liefst twee jonge Brusselse architectuur­bureaus nemen deel aan de 60ste Biënnale van Hedendaagse Kunst van Venetië, die loopt van 20 april tot 24 november 2024. Bureau Nord, met architecten Valentin Bollaert en Pauline Fockedey, maakt deel uit van het collectief Petticoat Government, dat door de Federatie Wallonië-Brussel werd aangeduid om een ten­toonstelling in het Belgisch paviljoen te cure­ren. Het collectief Every Island geeft dan weer invulling aan het Luxemburgs Paviljoen. (*)

Het overkoepelende thema van de kunstbiënna­le dit jaar is ‘Foreigners Everywhere’. Curator Adriano Pedrosa verwoordt het zo: “First of all, wherever you go and wherever you are, you will always encounter foreigners – they/we are every­where. Secondly, no matter where you find your­self, you are always, truly, and deep down inside, a foreigner.

Het team van Petticoat Government, dat een transdisciplinair, collectief project bedacht voor het Belgisch paviljoen in de Giardini, bestaat uit het kunstenaarsduo Simona Denicolai en Ivo Pro­voost, curator Antoinette Jattiot, het architectuur­bureau Nord en de vormgevers en cartografen van Speculoos (Sophie Boiron en Pierre Huyghebaert). Hun project vertrekt van de pan-Europese, mythi­sche figuur van de reus. Reuzen maken deel uit van zeer oude tradities in België, meer bepaald in de regio tegen de Frans-Belgische grens, maar ook in Catalonië in Spanje en in Zuid-Italië. In deze streken waken verschillende verenigingen en broe­derschappen over hun volksreuzen en -reuzinnen. Petticoat Government laat die bestaande reuzen een epische trektocht ondernemen: ze verlaten hun geboortestreek, ontmoeten elkaar onderweg, steken samen de Alpen over en strijken gedurende de kunstbiënnale neer in Venetië, om nadien terug noordwaarts te keren.

De reuzen vertellen het authentieke verhaal van hun lokale geschiedenis, van de streek waaruit ze afkomstig zijn, het volksgeloof en de profane tradities die er heersen. Ook al komen ze uit ver­schillende windstreken, op hun folkloristische, feestelijke tocht overstijgen ze hun allerindividu­eelste eigenheden en eigenaardigheden: de reuzen stellen op een subtiele en speelse manier hun eigen tradities, iconen, gewoontes en routines in vraag. Wat is eigen aan ons? Wat hebben we gemeen met de ander? Wat verbindt ons? Ze laten zien dat er meerdere realiteiten zijn, die naast elkaar kun­nen bestaan. Hun tocht raakt zo aan universele thema’s zoals burgerzin, identiteit, inclusie en solidariteit.

De reuzenreis vormt op zich een nieuw verhaal, dat hoofdstuk na hoofdstuk, etappe na etappe ontrafeld wordt. Het Belgisch paviljoen in Venetië is slechts een tussenstop. Er wordt geen afgewerkt eindproduct getoond op de biënnale, en dat is uitzonderlijk. Na hun verblijf in het paviljoen, waarbij de bezoeker onder de opgehangen reuzen­rokken zal staan, keren de reuzen terug naar het noorden, met een stop in het FRAC in Duinkerke en in BPS22 in Charleroi.

Het Luxemburgse paviljoen op de kunstbiën­nale wordt ingenomen door ‘A Comparative Dia­logue Act’, een collectief project van curator Joel Valabrega, samen met de Luxemburgse kunste­naar Andrea Mancini en de architecten van Every Island uit Brussel. Ze initiëren een open laborato­rium waarin het traditionele idee van individueel artistiek auteurschap in vraag wordt gesteld en de grenzen van collectieve creativiteit worden opgerekt. Verschillende kunstenaars en perfor­mers worden uitgenodigd in het Luxemburgse paviljoen om een gezamenlijk geluidslandschap (soundscape) te maken, bestaande uit een breed scala van klanken, van experimentele muziek tot spoken word.

* Zowel Bureau Nord als Every Island maakten deel uit van de Across expo- en lezingenreeks van A+, die een platform geeft aan jonge Belgische architectenbureaus. Bureau Nord in 2020, Every Island in 2023.

A+307 Mixing & Stacking

Ontdek meer in A+307 Mixing & Stacking Bestel hier een exemplaar of neem een jaarabonnement op A+ en mis geen enkel nummer!

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.