Opinions

20 jaar culturele infrastructuur

Chantal Dassonville heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en erkenning van de Waalse en Brusselse architectuur, in België en daarbuiten. In dit artikel blikt ze terug op 20 jaar kwaliteitsarchitectuur in culturele gebouwen. Lees meer

Si hortum in bibliotheca habes, deerit nihil

Volgens Cicero (106–42 v.C.) ontbreekt het je aan niets als je een tuin en een bibliotheek hebt. Een betonnen roepsteen in de patio van de bibliotheek van Office in Sint-Martens-Latem, een kunstwerk van Richard Venlet, draagt bovenstaand opschrift. Het is me een eer om als nieuwe artistiek directeur van A+ de bibliotheek en tuin die het architectuurtijdschrift en -programma is, voor u vanaf nu aan… Lees meer
Opinions

Architectuur als instrument voor stadsmarketing

Architectuur was altijd al een manier om aandacht te trekken. Romeinse keizers namen stadsdelen onder handen, steeds in competitie met hun voorgangers. Steden legden stadsparken aan om met andere steden te concurreren. De Kerk bouwde kathedraal na kathedraal om hun volgers te imponeren. Lees meer
Opinions

Antwerpen Diamantstad

1992. In Sevilla vindt de eerste wereldtentoonstelling in Europa plaats sinds Expo ‘58. De architecten van het Belgisch paviljoen – Driessen, Meersman en Thomaes – werden geselecteerd door middel van een ontwerpwedstrijd, toen nog een schaars fenomeen in België. Het paviljoen met een façade van klimaatbestendige witte jaloezieën oogstte mondiaal lof. Aan deze triomf ging echter heel wat… Lees meer
Opinions

De verkeerde architectenkeuze

Het opiniestuk in De Standaard van zaterdag 26 november “Zuurstof voor de Boerentoren, zuurstof voor de stad”, is een uiterst zwak verhaal. Isolde Verhulst stelt zich niet eens vragen bij de architectenkeuze en wat de impact is op de skyline van Antwerpen. Veel meer inzicht in het project kwam men niet te weten. In mijn vorig artikel stelde ik de vraag naar het waarom van deze start. Het is duidelijk,… Lees meer
Opinions

Boerentoren

De eerste schetsen van het ontwerp van de Amerikaanse architect Daniel Libeskind voor de Boerentoren in Antwerpen die vorige week door de bouwheer, Katoennatie, aan de pers werden voorgesteld, zijn niet meer dan een goedkope media-campagne van een ego-ondernemer met de hulp van een ego-architect. Een reactionair project dat onder het mom van kunst en cultuur een historisch monument een facelift doet… Lees meer
Opinions

KMSKA en Sneeuwwitje

Het KMSKA is een schatkamer van kunst in Vlaanderen. Gedurende elf jaar was het gesloten voor een hoognodige renovatie. Eindelijk kan men de topwerken van Rubens, Jordaens en Van Dyck in alle pracht opnieuw aanschouwen. Lees meer
Opinions

Opinie: hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis

De winnaars van de MIPIM Awards, een vastgoedwedstrijd die internationale projecten bekroont, werden afgelopen 17 maart in Cannes aan het publiek bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Het hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis, een project ontworpen door de architectenbureaus Baumschlager Eberle Architekten, Styfhals en Jaspers-Eyers Architects, kreeg de prijs voor Best Office & Business Development.… Lees meer
Opinions

Bouwen aan het concept van een Waalse bouwmeester

Op 24 februari vond in de grote zaal van het voormalige Sint-Gillishospitaal in Namen een nogal ongewone gebeurtenis plaats. Op de banken die gewoonlijk worden ingenomen door de leden van het Waals parlement, kwamen enkele tientallen vertegenwoordigers van de architectuurwereld samen. Niet enkel de bouwmeesters van het Vlaams Gewest, Erik Wieërs, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kristiaan Borret,… Lees meer
Opinions

Error. Errance. Eros.

Dit is een herwerkte versie van een tekst die Jolien Naeyaert op vraag van het Vlaams Architectuurinstituut voordroeg bij de opening van Tafelzetting #0 op 20 januari 2022 in deSingel in Antwerpen. Voor meer informatie over de reeks Tafelzettingen: vai.be Lees meer
Opinions

Anders stad maken

De evolutie van de stad is geen wandeling in het park. Om de stad klaar te stomen voor de uitdagingen van morgen, moet het stedelijk bestuur zich permanent kunnen vernieuwen. In Brussel dringt zich vandaag een nieuwe manier van samenwerken tussen beleid, het professioneel veld en burgers op. Een nieuwe manier van stad maken, vanuit een gedeeld stadsverlangen. Lees meer
Opinions

De identitaire wortels van de architectuur

Een spook waart door Vlaanderen. Joren Vermeersch trekt van leer tegen het fanatisme waarmee architecten hun individuele abstracte stijlvoorkeur opdringen aan Vlaanderen. Resultaat is een ontwortelde architectuur en een aantasting van onze vertrouwde dorps- en stadsgezichten. De nieuwe vleugel aan het Design Museum in Gent is de ultieme misdaad. Het Vlaamse volk blijft verweesd achter. Joren Vermeersch… Lees meer
Opinions

De architectuur van de bange blanke man

Op maandag 14 juni schreef Joren Vermeersch in De Standaard een vlammend protest tegen de minimalistische gebouwen van toparchitecten die onze steden en dorpen verknoeien, ja zelfs onze eigenheid en geluk aantasten. Dat alles onder het goedkeurend oog van ‘elites’ zoals architectuurfaculteiten en de Vlaamse Bouwmeester. Een schoolvoorbeeld van slordig denken en kwalijke stemmingmakerij. Lees meer
Opinions

De bouw na Corona

Op 2 januari 2021 publiceerde De Standaard een reeks bedenkingen getiteld : “21 Ideeën voor 2021”. Eén van de auteurs is Marc Dillen, directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw. Met de titel “Neem de corona-innovatie mee naar de toekomst” benadrukt hij dat het noodzakelijk is om technische vernieuwingen te implementeren. Tot slot stelt hij dat men de wet op het beroep van architect beter… Lees meer
Opinions

Wedstrijden: hoe kan het beter?

Architectuurwedstrijden zijn een soort heilige instelling. Ze plaatsen belangrijke opdrachten in het publieke debat, met zichtbaarheid en transparantie van de procedure. Ze bevorderen innovatie en kwaliteit en geven de opdrachtgevers een platform om een geschikte partner voor hun projecten te kiezen. Maar het kan beter. Lees meer
Opinions

Krijgt Gent het eerste volwaardige Museum voor Hedendaagse Kunst in België?

Op 16 november maakte de Stad Gent de winnaar bekend van de Open Oproep voor de renovatie van het ICC – het Internationaal CongresCentrum – en een masterplan voor het aanpalende Floraliënpaleis in het Citadelpark. Het werd het team rond 51N4E en NU Architectuuratelier. Het ICC is echter maar één van de drie organisaties die tegen het ‘paleis’ uit 1913 aanleunen. Dat doen ook de Velodroom… Lees meer
Opinions

Voorbij de ‘Bruxellisation’

Momenteel worden in Brussel het Manhattan Centre, de WTC torens, de voormalige Philipstoren en het Muntcentrum grondig gerenoveerd. Al deze iconische gebouwen werden ontworpen door Groupe Structures, indertijd alomtegenwoordig in Brussel door de directe relatie van dit bureau met toenmalig schepen van Openbare Werken Paul Vanden Boeynants en vastgoedontwikkelaar Charly De Pauw. Het was het type bureau… Lees meer
Opinions

Tien jaar na de inkanteling van de hogescholen: een balans

In de geschiedenis en de evolutie van het architectuuronderwijs in Franstalig België betekende 2010 een kentering, want toen werden de architectuurhogescholen in de universiteiten ingekanteld. De zeven ‘oude’ Instituts supérieurs d’architecture (ISA) fuseerden met vier universiteiten: de UCLouvain, ULB, ULiège en UMONS. In al deze universiteiten werd, soms met een andere insteek, een nieuwe… Lees meer
Opinions

Het museum voorbij

Twee jaar na de architectuurwedstrijd voor de herbestemming van de vroegere Citroëngarage tot een nieuwe cultuurpool voor de stad Brussel, maakt winnende architect Stephen Bates de balans op. Hoe is het wedstrijdontwerp van KANAL Centre Pompidou geëvolueerd, hoe verlopen de werkzaamheden, en hoe zal het museum er na Covid-19 uitzien? Lees meer
Opinions

M HKA: een analyse

In maart werd de Open Oproep voor de bouw van een nieuw Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen door de bevoegde Minister zelf abrupt stopgezet nadat de gunningscommissie niet tot een eensgezind besluit kon komen. Dat ondanks jaren van voorstudies en een peperdure wedstrijd –de kosten ervan bedragen zeker meer dan 500.000 euro. Merkwaardig is bovendien dat de ontwerpen achteraf niet publiek gemaakt… Lees meer
Opinions

Het drama van M(U)HKA in Antwerpen

Nooit eerder gezien! Een minister die een architectuurwedstrijd volledig annuleert, dat is geen alledaags nieuws. Recent besliste Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon om de procedure voor een nieuw museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, gekend als het M HKA, stop te zetten. In KNACK van 24 juni geeft Jan Lippens een uitvoerig overzicht van het wedstrijdverloop wat uiteindelijk op een grote sisser… Lees meer
Opinions

Who’s next?

“Je maakt me niet blij met een museum in een Zwitsers berglandschap,” aldus Kelly Hendriks van het architectuurbureau B-ild. “Het boeiends zijn de opdrachten die op het eerste gezicht een nachtmerrie lijken.” Samen met een zeer diverse groep leeftijdsgenoten vertegenwoordigt Hendriks een nieuwe generatie die lef koppelt aan realiteitszin en maatschappelijke verantwoording aan entrepreneurship.… Lees meer
Opinions

Leven op het Waalse platteland

Wat blijft er in Wallonië nog over aan platteland? Wat rest er tussen slaapdorp, vakantiepark en de leegstand van vrijstaande woningen? Nochtans kan het dorp, omwille van zijn schaal en hecht weefsel, een laboratorium voor verandering vormen. Het is in het bijzonder de taak van de architect om de samenhang, identiteit en dynamiek van het platteland te helpen herstellen. Lees meer
Opinions

Social Distancing Housing

22 maart 2020. Geen eigen terras of tuin. Ik trap naar beneden. De lift laat ik links. Met mijn linkerhand open ik de deuren naar sas en straat. Het dringt tot me door. Na deze coronacrisis wordt ‘verdichting’ verdacht. Niet-pandemie-proof! Columns die crisis aangrijpen om collectief wonen te verketteren. Hoe gaan we dit counteren? Lees meer
Opinions

Collectieve tussenruimte, stedelijke bouwsteen

A lot of historical collective housing forms have stood the test of time, while others have tragically failed. How did architectural models evolve along with changing user generations and social models? What has proven to be robust and what hasn’t? On the basis of a few examples of similar typologies – terraced houses connected to an ‘intermediate space’ – this article will attempt to distil… Lees meer
Opinions

100 jaar Bauhaus

Hoe belangrijk het 100 jaar geleden door Walter Gropius gestichte Bauhaus ook was voor de ontwikkeling van kunst, design en architectuur in Europa, het kwam niet zomaar uit de lucht vallen. De ‘Werkbund’, waar Gropius lid van was, streefde er al voor WO I naar om kunst en ambacht te verzoenen met de nieuwe tijd en industriële productie. Wat architectuur betreft boekte die Werkbund tijdens de hoogdagen… Lees meer
Opinions

De WTC paradox

Het tijdelijk gebruik in de WTC loopt in december 2018 af. De technische installaties worden uitgeschakeld en de vloeren worden terug leeg gemaakt. Ook de Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel, mag op zoek naar een nieuwe locatie. Hoog tijd dus om de balans op te maken van WTC24. Heeft de aanwezigheid van een faculteit op WTC24 iets kunnen betekenen binnen de grote verandering… Lees meer
Opinions

Tragedie van de Noordwijk

Er waart een nieuwe wind door de noordwijk. De ambities en verwachtingen zijn hoog voor de WTC1 toren, pionnier van de verandering. Maar is die verandering realistisch met de huidige partners? Lees meer
Opinions

Emancipaties (#1)

Drukt architectuur opnieuw een politiek engagement uit? Gezien de thema’s van de afgelopen architectuurbiënnales in Venetië, zou dit wel eens kunnen kloppen. Lees meer
Opinions

De grote museale werf Kanal brut, tussen ruimtelijke toe-eigening en curatorendiscours

Na de ontmanteling van de emblematische Citroën-autofabriek, de beslissing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om er een culturele ontmoetingsplaats te stichten en de daaruit voortkomende internationale architectuurwedstrijd wordt de vakantie van de garage afgesloten met de lancering van Kanal brut, een bezettingsprogramma dat nog vóór de aanvang van de werken loopt. Lees meer
Opinions

Bastin & Dupuis, kwetsbaar patrimonium

Le Courrier de l’Architecte kwam onlangs tot een trieste vaststelling: “Erfgoed uit de moderne architec­tuur is waarschijnlijk het meest te beklagen. Het wordt in een sneltreinvaart afgebroken en de energetische renovatie gebeurt vaak op een weinig respectvolle manier.”1 In Wallonië vormt het gezamenlijke werk van de architecten Roger Bastin en Jacques Dupuis de voorhoede van een grote verscheidenheid… Lees meer
Opinions

Noordwijk: nieuwe perspectieven

De Brusselse Noordwijk bevindt zich op een keerpunt. Nu de huur van verschillende grotere huurders teneinde loopt en er dus steeds meer panden leeg komen te staan, zien de privésector en de academische sector zich genoodzaakt om de mouwen op te stropen en de uitdaging aan te gaan. Lees meer
Opinions

Welcome in Jaspers Town

Laat me u meenemen terug in de tijd, omstreeks 2014. Brussels Bouwmeester Olivier Bastin liep op het eind van zijn termijn. Er was heel wat contestatie rond de aangekondigde sloop van het hoofdkantoor van de BNP Parisbas Fortis in Brussel. De stemmingmakerij in de achterhoede verstomde gaandeweg. Het was al heel wat dat de ontwerpwedstrijd gewonnen werd door het Oostenrijkse architectenbureau BaumschlagerEberle.… Lees meer
Opinions

Le retour à Bruxelles

Op 6 februari nodigen A + en BOZAR Gilles Perraudin en Barrault Pressacco uit voor een discussie over de steen. Freek Persyn (51N4E), de moderator van de discussie, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te komen op de vernieuwende aanpak van de twee bureaus. Lees meer
Opinions

Verslaafd aan architectuur

De heisa rond het Brussels Beer Palace brengt een eigenaardige karaktertrek van de architectengemeenschap aan de oppervlakte. De verwerping van alle kritiek toont een houding die eender wat slikt als het maar door goede architecten ontworpen is. De discussie rond het Brussels Beer Palace  gaat daarom tegelijk over de staat van onze architectuurcultuur in België. Lees meer
Opinions

Monsieur Hulot à Bruxelles

Toen in 2014 Rotor DC cvba opgericht werd, een spin-off van Rotor vzw, was meteen duidelijk dat de kantoren van Rotor in de Lakensestraat in Brussel nooit voldoende plaats zouden kunnen bieden aan de nieuwe activiteit. Trauma: Rotor DC moest uitwijken naar een loods in Vilvoorde, en verliet dus het Brussels Gewest, de bakermat van Rotor. Sinds 21 april kwam aan dat gedwongen exil een einde: Rotor en… Lees meer

Abonneer je vanaf €59 per jaar!

Je ontvangt 4 klassieke nummers en 1 speciale uitgave van het tijdschrift.

Abonnement
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.