Hoe wonen wij? Dat is de hamvraag die wordt gesteld in het boek ‘Interiors. Notes and Figures’. De foto-uitgave is een neerslag van de Belgische deelname aan de architectuurbiënnale van Venetië en is een ontdekkingstocht doorheen onze huiskamers. De beelden illustreren hoe de moderniteit onze woonvertrekken binnendringt en welke middelen men inzet om deze ruimtes eigen te maken. Ze onthullen inventieve ingrepen en tonen dat onze woningen vaak meer gemeen hebben dan gedacht.

Met een bijna antropologische aanpak door- kruisten Bernard Dubois, Sarah Levy, Sébastien Martinez Barat en Judith Wielander vanaf september 2013 België, op zoek naar typologieën van vooraf geïdentificeerde woningen, om er te observeren hoe de bewoners zich hun leefruimte toe-eigenen. Zo werden 256 woningen (huizen, appartementen, kraak- panden, kostscholen) nagenoeg onverwachts bezocht (de bewoners waren niet verwittigd van het bezoek en kozen zelf of ze al dan niet de deur openden) en meteen gefotografeerd door Maxime Delvaux, altijd volgens dezelfde kadrering: groot, frontaal en op afstand.

ISBN: 978-2-930705-06-4

Colofon

Benjamin Lafore, Sarah Levy, Sébastien Martinez Barat, met Mathieu Berger
Federatie Wallonië-Brussel/Cellule architecture in samenwerking met A+, Brussel, 2014

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.