Gepubliceerd op 05.06.2024

A+ Architecture in Belgium is verheugd te vernemen dat de functie van BMA behouden blijft zoals ze is en de bevoegdheid uitgebreid wordt. A+ erkent het belang van dit instituut en is ervan overtuigd dat deze bijdraagt aan een interessante architectuurcultuur. 

De afgelopen weken was er wat heisa over de positie van de Brusselse bouwmeester maître architecte (BMA). Nu heeft de Brusselse Regering beslist over de toekomstige invulling van deze functie.

BMA kan in de toekomst verder inzetten op samenwerking met publieke en private opdrachtgevers ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in brede zin. De positie van de bouwmeester en het team wordt behouden en voor het volgende mandaat zelfs versterkt. Het bestaande wettelijk verankerde advies van BMA voor gebouwen boven 5000 m² zal worden uitgebreid naar projecten voor publieke en open ruimte.

Verder wordt BMA als volwaardige instelling herbevestigd, onafhankelijk en transversaal, en zonder enige hiërarchische relatie met de andere Brusselse instellingen. BMA zal onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister-President vallen. Nog voor de zomer gaat de aanstellingsprocedure voor de volgende bouwmeester van start.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.