Gepubliceerd op 10.08.2022 | Tekst: Pieter T'Jonck

Met busladingen, schepen  en vliegtuigen vol komt men van over de hele wereld kijken naar de Europese Stad. Europa was dan ook lange tijd een van de zwaartepunten in mondiale stedelijke ontwikkelingen. Die gedeelde geschiedenis verbergt echter heel wat verschillen in de aard van die steden, die ook samenhangt met hun bloeiperiode en hun politiek-maatschappelijk bestel.

Een team van drie architecten-historici van de KULeuven (Sven Sterken) en TU Eindhoven (Sergio M. Figueiredo, Kees Doevendans) deed in het boek ‘A history of Urbanism’ in Europe’ een haast heroïsche poging om die complexe geschiedenis zo breed mogelijk in beeld te brengen.

Vertrekpunt van de studie is de gedachte dat steden dynamisch zijn. Elke ingreep op de gebouwde vorm van de stad is dus zowel het gevolg van die dynamiek als, net zo vaak, een poging om die dynamiek te sturen. Om die reden besteedt het boek niet enkel aandacht aan stedenbouwkundige plannen -die lange tijd trouwens niet als dusdanig bestonden- maar ook aan beeldbepalende gebouwen. Het boek beperkt zich om die reden ook niet tot theorie, maar kiest bij elke periode van de geschiedenis één of meer voorbeeldsteden uit die aantonen hoe theorie en praktijk in elkaar grepen.

De auteurs beseffen overigens dat je in een boek van minder dan 500 bladzijden moeilijk recht kan doen aan de diversiteit van de Europese stad, en al helemaal niet toekomt aan een vergelijking met stedelijke ontwikkelingen elders in de wereld. Om die reden werd naast het boek een digitaal platform opgericht dat de inhoud van het boek ook in de toekomst zal blijven aanvullen. Het moet toelaten om alternatieve inzichten over de Europese stad een plaats te geven naast wat dit boek reeds kan bieden. Het is op die manier een uitstekend vertrekpunt voor studenten om zich te oriënteren in deze rijke geschiedenis.

‘A history of urbanism in Europe’, S. M. Figueiredo, S. Sterken, K. Doevendans, Acco Leuven, 2021. ISBN 978-94-6414-211-2. Richtprijs 37.95 €

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.