Gepubliceerd op 20.04.2023

De Zwitserse onderneming Geberit ondersteunt een woudbeschermingsproject van de stichting myclimate in Tanzania. Met deze vrijwillige bijdrage compenseert het bedrijf de onvermijdelijke CO2-emissies die ontstaan tijdens de keramiekproductie. Alle keramische producten van de Geberit-badkamerseries ONE, Acanto, Xeno2, iCon, Smyle en VariForm maken sinds 1 januari 2023 deel uit van dit initiatief.

De productie van de keramische wastafels van de Geberit VariForm-serie wordt gecompenseerd door een vrijwillige bijdrage ten gunste van het woudbeschermingsproject in Tanzania van de stichting myclimate.

Geberit is zich in hoge mate bewust van de milieuproblematiek. Het bedrijf zweert bij grondstof sparende en milieubewuste productieprocessen.

De productie van sanitaire keramiek is grondstof- en energie-intensief. Zowel de aankoop van grondstoffen als de productie en het transport van keramiek genereren CO2-emissies.

Geberit zet zich in voor wouden en mensen in Tanzania

Woudgebieden zorgen voor efficiënte CO2-opslag. Tegelijkertijd zorgen ze voor stabiele grondwatervoorraden en biodiversiteit. Daarom zet Geberit zich in voor bosbescherming in de Yaeda Valley in Tanzania. Hier beslaan oerbossen een gebied van 34.000 hectare. Tal van beschermde diersoorten leven hier, zoals leeuwen, jachtluipaarden en luipaarden, olifanten, giraffen, zebra’s en gazellen. Illegale houtkap en stroperij hebben een zware impact op het woud en de dieren die erin leven.

De Yaeda Valley is ook de thuisbasis van twee volken, de Hadza en de Datooga. Hun traditionele manier van leven als hoeders van het woud wordt ook bedreigd door de uitbreiding van de landbouw en de intensieve veehouderij. Samen met de stichting myclimate ondersteunt Geberit zowel de bescherming van het woud als de mensen die in de omgeving ervan leven. 12 gemeenschappen in de Yaeda Valley ontvangen financiële steun en rechtshulp om illegaal landgebruik en stroperij doeltreffend te voorkomen. Ze vormen patrouilleteams en verhogen de bewaking in het gebied. De lokale bevolking krijgt een opleiding in bosbouw en agro-ecologische methoden, zodat ze het bos op duurzame manier kan beheren. De middelen uit de verkregen CO2-certificaten zullen ook worden gebruikt voor de medische verzorging van de lokale bevolking.

Op deze manier beschermt het project het woudgebied en verbetert het de leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Herinnering van wat vrijwillige CO2certificaten zijn

Voor het klimaat is het niet belangrijk waar exact CO2-emissies worden geproduceerd of vermeden. Emissies die op een bepaalde plaats worden geproduceerd, kunnen dus gecompenseerd worden door ze te vermijden op een andere plaats. Deze compensatie vindt plaats via de zogenaamde CO2-certificaten. Deze zijn gebaseerd op een transparante en verifieerbare berekening van de werkelijke hoeveelheden CO2 die worden uitgestoten door een product of dienst.

Milieuverklaringen voor de betrokken producten

De CO2-emissies van de sanitaire keramiek van Geberit worden op transparante wijze berekend en op een verifieerbare manier vastgelegd in publiek toegankelijke milieuverklaringen voor producten (“environmental product declarations” – EPD).

De sanitaire keramiek waarop dit initiatief betrekking heeft, is sinds 1 januari beschikbaar op de Belgische markt. Geberit draagt de volledige toekenningskosten. Ze worden niet afgewenteld op de klanten.

Door technologische innovaties kan Geberit de CO2-emissies van zijn keramiekproductie voortdurend verminderen.

Geberit neemt verantwoordelijkheid voor de emissies die onvermijdelijk optreden in de waardeketen. Bovendien verleent Geberit vrijwillig zijn steun aan een woudbeschermingsproject van de Zwitserse stichting myclimate.

myclimate natuurbeschermingsproject

Het bosbeschermingsproject garandeert een gezond ecosysteem en verbetert de bestaanszekerheid van de Hadza en de Datooga, twee volken die hier leven.

Foto:

Alle keramische producten van de Geberit ONE-serie zijn geïntegreerd in het woudbeschermings-project van de Zwitserse stichting myclimate in Tanzania. Foto : Geberit

www.geberit.be

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.