Gepubliceerd op 11.03.2020

Na een reeds voltooide eerste fase, een tweede in uitvoering en een derde waarvan de wedstrijd afgelopen zomer met succes werd afgesloten, lanceert ATENOR nu een oproep voor de laatste fase van haar project CITY DOX in Biestebroeck. Deze keer gaat het erom een gedetailleerde architecturale en functionele studie te presenteren voor een gemengd bouwblok met een combinatie van een hogere middelbare school, winkels en woningen.

Het perceel is gelegen in een OGSO en is opgenomen in de perimeter van het Kanaalplan en het BBP Biestebroeck. Het is ook het onderwerp van een verkavelingsvergunning en een aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van alle publieke ruimten op het terrein. Voor dit laatste stukje van de puzzel is de vraag complex en meervoudig, het vereist een specifiek en innovatief antwoord.

Dit is een opdracht die is verdeeld in een vaste schijf (perceel 7.1) en een voorwaardelijke schijf (perceel 7.2) betreffende de oprichting van een school. Om de stedenbouwkundige en architecturale coherentie te verzekeren en om gedeeld gebruik en de harmonie tussen de programma’s te bevorderen, benadrukt men echter het belang van een gemeenschappelijk ontwerp van de twee kavels. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Het project zal moeten worden bekeken vanuit het perspectief van gedeeld gebruik van ruimtes en omkeerbaarheid van de architectuur.

In het belang van kwaliteit en architecturale uitmuntendheid wil ATENOR wenst een architect, of een groep architecten, aan te stellen voor een volledige architecturale opdracht voor de realisatie van perceel 7.1.

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

De ontwikkeling van de nieuwe wijk CITY DOX is ideaal gelegen bij de ingang van de stad, langs het kanaal, en strekt zich uit over bijna 5 ha. CITY DOX wil de omstandigheden van samenleven een duw in de rug geven dankzij een optimale combinatie van de functies en een balans tussen private, gemeenschappelijke en openbare ruimtes.

Deze ontwikkeling strookt volledig met de wens van het Gewest om van de Kanaalzone een plek te maken waar je gezellig en duurzaam kunt leven en werken.

Vol vertrouwen in het potentieel van deze buurt en trouw aan zijn waarden, is ATENOR van plan om van CITY DOX een baanbrekende wijk te ontwikkelen van in totaal ongeveer 155.000 m², waar alles is ontworpen om uitwisselingen, gezelligheid en levenskwaliteit in de hand te werken: zachte mobiliteit, gedeelde auto’s, intelligent afvalbeheer, speelplein, stadsmoestuin, gemeenschappelijke tuinen en openbaar park.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.