Gepubliceerd op 19.05.2021 | Tekst: Eline Dehullu

Op dinsdag 18 mei 2021 reikte de Vlaamse Gemeenschap aan twaalf laureaten de Ultimas 2020 uit, als erkenning voor de socio-culturele sector. De uitreiking, in aanwezigheid van minister van Cultuur Jan Jambon, verliep dit jaar volledig digitaal.

In de categorie Architectuur werd André Loeckx gehonoreerd. Loeckx (°1949) bekleedde de leerstoel Architectuurtheorie van 1982 tot zijn emeritaat aan de KU Leuven. Van 2000 tot 2008 was hij voorzitter van het Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU Leuven. Vandaag doceert hij nog de lessenreeks Modernity and the

Architecture of the City samen met professor Hilde Heynen. Daarin zoekt hij een antwoord op de vraag hoe er vandaag gebouwd kan worden, rekening houdend met hedendaagse uitdagingen als ecologie, globalisering, verstedelijk, armoede en identiteit. Hij is nog steeds één van de drijvende krachten van het architectuuronderwijs, in Vlaanderen maar ook in het buitenland. Hij leidde diverse internationale projecten rond capacity building voor de EU en UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme). Hij publiceerde ook veelvuldig op internationaal niveau.

Loeckx was medestichter en tot 2013 lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Architectuurinstituut. Hij werkte als auteur en redactielid mee aan zes Jaarboeken Architectuur Vlaanderen. Hij speelde een belangrijke rol als voorzitter van de jury en van de Kwaliteitskamer Stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse Gemeenschap, en hij werkte nauw samen met de verschillende Vlaamse Bouwmeesters. Vanaf 2016 maakte hij deel uit van de expertengroep die de bouwmeesterwerking ondersteunt.

De jury looft Loeckx omwille van zijn veelzijdigheid als ingenieur architect die, vaak vanuit de schaduw, een fundamentele rol heeft gespeeld voor het huidige bloeiende architectuurklimaat in Vlaanderen en Brussel. Zijn loopbaan kenmerkte zich door een diep en verregaand maatschappelijk engagement, waarbij hij steeds pleitte voor de kracht van het ontwerpend onderzoek en een onafgebroken inzet toonde voor de maatschappelijke meerwaarde van een integrale en inclusieve ontwerpbenadering.

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.