Gepubliceerd op 22.11.2022

Wie maakt de stad ? Waarom gaat het zo traag ? Waar voeren we het gesprek over de ruimte ? Voor wie is de stad verantwoordelijk ? Welke dialoog is er nodig ?

Vorig jaar namen enkele Brusselse architecten en stedenbouwkundige het woord in een open brief « Anders Stad Maken » verschenen in Le Soir. Een twintigtal stadsactoren beantwoorden deze brief. En nu trekken we het debat open.

Steeds meer lijken we in een impasse verzeild over hoe we aan onze stad bouwen. Wie welke keuzes mag maken en hoe burgers inspraak krijgen wordt steeds complexer. Spanningen nemen toe en de stemmen van actiegroepen, wijkbewoners, besturen en bouwheren polariseren.  En dat leidt niet vanzelf tot goede ruimtelijke oplossingen. We starten met een open forum over de stadsdialoog? Wie, waar en hoe voeren we de dialoog, op een plek waar iedereen zich kan laten horen en gehoord voelt, om een nieuwe dynamiek op gang te trekken. In een later stadium zouden andere thema’s in een soortgelijke vorm kunnen worden behandeld en onderzocht, met het oog op de regionale verkiezingen van 2024.

Mogelijke thema’s:

Forum 1 De stadsdialoog? nov 22
Forum 2 Hoe dens? voorjaar 23
Forum 3 Welk wonen ? voorjaar 23
Forum 4 Een metropool? zomer 23
Spreek mee over jouw toekomst voor Brussel, in BRASS!

Praktisch

22 november 2022, 18u
Forum in BRASS – cultureel centrum van Vorst
Van Volxemlaan 364
1190 Vorst

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrief
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.