Lezing

Met zijn architectuurprogrammering zoekt A+/ Bozar Architecture aansluiting bij een lange traditie van architectuurtentoonstellingen en -debatten in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel én met de ervaring van A+ als toonaangevend Belgisch tijdschrift voor architectuur.

Meer bekijken Meer bekijken

De artistieke visie bevindt zich in het spanningsveld tussen een uitgesproken kritische positie die architectuur terug in het centrum van het maatschappelijke debat wil brengen enerzijds, en een informatieve functie waarin bestaande tendenzen binnen de Belgische en internationale architectuur worden belicht anderzijds. Transversaliteit met andere kunstdisciplines is een meerwaarde. De Belgische architectuurproductie wordt benaderd vanuit een Europees en internationaal referentiekader. A+/Bozar Architecture richt zich tot een in hedendaagse architectuur geïnteresseerd publiek. Samenwerkingen met gerenommeerde architectuurcentra in binnen en buitenland worden nagestreefd. Om zijn programmering te definiëren en te voeden, verzamelt in het kader van A+/Bozar Architecture een denktank, samengesteld uit vertegenwoordigers van gelieerde instituten en architectuurexperten uit binnen- en buitenland.

 

TEAM
Projectcoördinators: Roxane Le Grelle en Lara Molino

ARTISTIEKE COMMISSIE
Olivier Bastin, Pauline Fockedey, Nicolas Hemeleers, Kelly Hendriks, Véronique Patteeuw, Hera Van Sande, Ward Verbakel, Agnieszka Zajac

SPONSORS
Main structural sponsor: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
Structural sponsor: FEBELCEM

 

SPONSORING
Rita Minissi | rita.minissi@mima.be
+32 2 332 37 82

N | I | C | H | E - HUB

A+ Lezing

Vanaf september krijgt de jonge Belgische architectuur via de NICHE-reeks opnieuw een platform in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Om de twee maanden nodigt Bozar Architecture een jong beloftevol architectenbureau uit om een maquette te komen voorstellen van een recent belangwekkend gebouw en in een lezing de ontstaansgeschiedenis van het project en de aanpak van hun bureau uit de doeken te doen.

Bekijk

Laurent ney: shaping forces

A+ Lezing

In het kader van de tentoonstelling ‘Laurent Ney. Shaping Forces’, die momenteel loopt in het Paleis voor Schone Kunsten, geeft Laurent Ney een lezing over zijn ontwerppraktijk en zijn projecten. De avond van de lezing zal de tentoonstelling uitzonderlijk te bezichtigen zijn in een nocturne tot 21u.

Bekijk

Christian Nolf et Isabelle Putseys, ‘Water research in urbanized Flemish landscapes’

A+ Lezing

Christian Nolf en Isabelle Putseys (11.05) besluiten de reeks lezingen georganiseert door Bozar Architectur en [pyblik], een platform gecreëerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat knowhow en expertise op het vlak van de publieke ruimte samenbrengt en dat synergie maken tussen academische wereld, administraties en ontwerpers. Christian Nolf en Isabelle Putseys hebben het over hun onderzoek naar water in het stedelijke landschap. Op Vlaams grondgebied onderzoeken ze het potentieel van water als integrerend element, dat verschillende doelen dient.

Bekijk

NICHE: Matador – Maison Folie

A+ Lezing

In de laatste NICHE van het seizoen wordt het Maison Folie te Bergen voorgesteld van het Brussels-Bergens architectenbureau Matador. Maison Folie werd ondergebracht in een oude school, die gelegen is in een verlaten bouwblok in het centrum van Bergen. Door het ontwerp te enten op de circulatieroutes en in te zetten op een reversibel ruimtegebruik met flexibel meubilair, werd het geheel opgevat om een waaier van uitdrukkingsvormen te kunnen onderbrengen, gaande van artistiek onderzoek tot lezingen en zelf tuinieren.

Bekijk

Lezing [pyblik]: Tractor, Pierre Vanderstraeten, Denis Dujardin & Dag Boutsen

A+ Lezing

Dag Boutsen, directeur van de architectuurhogeschool Sint-Lucas, modereert het debat (01.04) tussen Pierre Vanderstraeten, Denis Dujardin en een lid van het collectief Traktor. Ze praten over hun opvattingen aan de hand van drie recente projecten. Het collectief Traktor bestaat uit landschapsarchitecten, plastische kunstenaars, filosofen en architecten. Pierre Vanderstraeten is architect, socioloog en stedenbouwkundige en doceert aan de architectuurhogeschool Sint-Lucas. Hij komt praten over zijn visie op de publieke ruimte.

Bekijk

Office kgdvs: Kortrijk Xpo

A+ Lezing

Office Kersten Geers David Van Severen vult de vierde NICHE in van het seizoen met een kleine tentoonstelling en een lezing over hun recent project Kortrijk Xpo.
Office stond al herhaaldelijk in de schijnwerpers, onder meer met de deelname aan de architectuurbiënnale van Venetië van 2008.

Bekijk

Lezing Pyblik

A+ Lezing

Na het grote succes van People City, een lezing van Jan Gehl, breit BOZAR ARCHITECTURE een vervolg aan de samenwerking met [pyblik]. [pyblik] is het platform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat knowhow en expertise op het vlak van de publieke ruimte samenbrengt en dat een synergie tot stand wil brengen tussen de academische wereld, administraties en ontwerpers. Met twee lezingen en een debat wordt deze reeks multidisciplinaire lezingen rond de publieke ruimte afgerond.

Bekijk

Jan Gehl - People City

A+ Lezing

Wat betekent duurzaamheid als we het over steden en openbare ruimte hebben? Is het voldoende om met duurzame materialen te werken of te pleiten voor meer voetgangers en fietsers? Of zijn steden die op menselijke maat zijn gebouwd per definitie duurzaam? En wat betekent dit dan concreet voor de ontwerper van de openbare ruimte?

Bekijk

schrijf je in voor de nieuwsbrief