Edito A+244

gepubliceerd op 30.10.2013 | tekst Audrey Contesse

‘Behind the green door’, de hoofdtentoonstelling van de triënnale van Oslo, opent met een ecosfeer, een ecosysteem in een volledig van de buitenwereld afgesloten glazen bol dat perfect in evenwicht is doordat de samenstellende elementen zich voeden met elkaars afvalstoffen.
Daags na de opening van de triënnale vond onder de titel ‘The future of comfort’ een symposium plaats over de evolutie van het begrip comfort in de context van duurzaamheid – het leitmotiv van de triënnale. Sommige sprekers verdedigden de lowtech, andere de hightech en de luxe, maar de Deense geoloog Minik Rosing merkte nuchter op dat “comfort gewoon betekent dat je aangepast bent aan het milieu waarin je leeft”.
Soms moet je de dingen inderdaad zeggen zoals ze zijn en je beperken tot het essentiële. Bijvoorbeeld door te bevestigen dat “ruimtelijke kwaliteit een veldkenmerk is. Het kent geen absoluut geldende waarheid maar krijgt invulling vanuit een context” en dat de stad “de hand moet uitsteken naar alle betrokken partijen”. Kristiaan Borret, sinds 2006 stadsbouwmeester van Antwerpen, zet zijn woorden nu al zeven jaar om in daden. Mede dankzij die op maat gesneden aanpak is de stad Antwerpen nu wat ze is. De man, zijn team en hun inzet werden daarvoor onlangs beloond met de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur. En dat net op het moment waarop kwaliteits­-
zorg voor het huidige stads­bestuur geen budgettaire prioriteit meer blijkt te zijn.

 

bezoek onze webshop

schrijf je in voor de nieuwsbrief