Bruocsella looft een prijs van 26.000€ uit voor initiatieven die de stedelijke leefwereld van de brusselaars verbeteren

14.01.2019

Het Collectief van mecenaatbedrijven BRUOCSELLA lanceert voor het zestiende jaar op rij een oproep tot projecten. Aan de oproep is een cheque van 26.000€ verbonden voor projecten die de stedelijke leefwereld in het Brussels gewest verbeteren.  Dit Collectief van Promethea bestaat uit 26 mecenaatbedrijven die zich ten doel stellen om niet [...]

Bekijk

Bruocsella offre un prix de 26 000€ à des initiatives améliorant le cadre de vie urbain des bruxellois

14.01.2019

Le Collectif d’entreprises mécènes BRUOCSELLA lance pour la seizième année consécutive, un appel à projets. A la clé, un chèque de 26 000€ en faveur de projets qui améliorent l’environnement urbain en région bruxelloise. Composé de 26 entreprises mécènes, ce Collectif de Prométhéa s’est donné pour mission de soutenir financièrement, ainsi [...]

Bekijk

Lezing door Marte.Marte

14.01.2019

Het Oostenrijks bureau Marte.Marte werd opgericht door de gebroeders Bernhard en Stefan Marte in 1993. De vormentaal van hun monolithische architectuur bestaat uit eenvoudige geometrische figuren. Die figuren zijn altijd afgeleid van de interne ruimtelijke compositie van het gebouw. De meeste van hun projecten bevinden zich in Vorarlberg. Daar onderscheiden ze zich [...]

Bekijk

Conférence de Marte.Marte

14.01.2019

Le bureau autrichien Marte.Marte a été fondé en 1993 par les frères Bernhard et Stefan Marte. Leur architecture monolithique se caractérise par l’utilisation de formes géométriques simples dont l’expression extérieure découle toujours de la composition spatiale intérieure. La majorité de leurs projets se situent dans la région du Vorarlberg où ils se [...]

Bekijk

Provincie Namen: een architecturale uitdaging voor een nieuwe organisatie

11.01.2019

Er kan geen twijfel over bestaan. Dit is het grootste structurerend provinciaal project van de voorbije jaren. Het provinciaal administratief huis – Maison administrative Provinciale (MAP) – zal zowat 500 medewerkers samenbrengen die momenteel over heel de stad Namen verspreid zijn. Op één enkele plek. In één enkele gebouw. Het [...]

Bekijk

Province de Namur: un défi architectural pour une nouvelle organisation

11.01.2019

C’est sans conteste le plus grand projet provincial structurant de ces dernières années. La Maison Administrative Provinciale (MAP) permettra de réunir quelque 500 collaborateurs actuellement dispersés sur le territoire de la ville de Namur. Sur un seul site. Dans un seul bâtiment. Un lieu innovant sur tous les plans. Qui [...]

Bekijk

Op wandel door stadslandschappen

09.01.2019

Sinds het ontstaan van het moderne stedenbeleid in de 19de eeuw weerspiegelen stedelijke groenzones de veranderingen en conflicten in de samenleving. De tentoonstelling Designed Landscapes, 1775–2020 (CIVA, Brussel) zoomt in op verleden en heden van het Brusselse landschap. De 21ste eeuw stelt stedelijk groen voor nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. Op 10 [...]

Bekijk

Paysages urbains

09.01.2019

Depuis l’apparition au 19e siècle de la gestion moderne des villes, les espaces verts urbains reflètent les changements et les conflits de la société. Le 21e siècle place les espaces verts urbains face à de nouveaux défis et offre de nouvelles opportunités. L’exposition Designed Landscapes, 1775–2020, au Civa, à Bruxelles, [...]

Bekijk

Subscribe for the newsletter