Nieuwe mode in de Noordwijk

26.03.2019

Het ontwerp van ZIN werd vorige week met veel tromgeroffel aangekondigd in Brussel. Vergezeld van levendige beelden spreken mediaberichten over architecturale kwaliteit en sociale diversiteit in de Noordwijk. De opgeklopte ambities roepen tal van vragen op. Dat was een goed jaar geleden niet anders met de aankondiging van de samenwerking [...]

Bekijk

De tentoonstelling ‘Across – 8 offices, 8 projects, 8 objects’ reist naar Insel Hombroich (D) en Luik!

26.03.2019

De tentoonstelling ‘Across – 8 offices, 8 projects, 8 objects’, die in 2018 plaatsvond in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, reist dit jaar naar Insel Hombroich en Luik. Voor deze tentoonstelling stelden acht jonge Vlaamse, Brusselse en Waalse bureaus een project voor. Een project als pars pro toto, dat [...]

Bekijk

L’exposition ‘Across : 8 offices, 8 projects, 8 objects’ voyage en Allemagne et à Liège !

26.03.2019

L’exposition Across – 8 offices, 8 objects, 8 projects, qui s’est déroulée en 2018 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, voyage cette année en Allemagne et à Liège ! Pour cette exposition, 8 jeunes bureaux flamands, bruxellois et wallons avaient été conviés à s’exprimer au moyen d’un seul projet – un projet en [...]

Bekijk

A+278 Brussels (Hors-série #1)

22.03.2019

De allereerste hors-série wijdt A+ Architecture in Belgium aan de snel veranderende stad Brussel. A+278 Brussels wordt een nummer waarin architectuur en stedelijke transformatie centraal staan als krachtige politieke instrumenten om de sociale cohesie, de levenskwaliteit en de welvaart van de hedendaagse stad te verbeteren. Deze publicatie onderzoekt een reeks [...]

Bekijk

A+278 Brussels (Hors-série #1)

22.03.2019

Dans ce numéro dédié à notre capitale, l’architecture et la transformation urbaine agissent comme des instruments politiques puissants pour améliorer la cohésion sociale, la qualité de vie et le développement de la ville d’aujourd’hui. Cette publication examine une série de projets exemplaires à Bruxelles qui peuvent inspirer le développement urbain à travers toute l’Europe. Nous [...]

Bekijk

A+277: Lost Souls

22.03.2019

Deelnemen aan architectuurwedstrijden vergt tijd en energie. Het is een investering, vooral ook financieel. Wat is alsnog de ‘return’ van een ingediend ontwerp dat niet tot winnaar werd gekroond, en dus nooit gerealiseerd zal worden? Koestert de architect het nog, of verwijst hij het finaal naar het archief? Hoe verhoudt [...]

Bekijk

A+277: Lost Souls

22.03.2019

Participer à des concours d’architecture nécessite du temps et de l’énergie. C’est un investissement, avant tout financier. Quel est le « return on investment » d’un projet soumis mais non primé et qui ne sera jamais réalisé ? L’architecte le choie-t-il encore ou le renvoie-t-il aux archives ? Quel est [...]

Bekijk

We Are Real Estate: Shaping the future of real estate

20.03.2019

Op 22 en 23 mei 2019 vindt de nieuwe professionele vastgoedbeurs We Are Real Estate plaats in Brussels Expo, die er gekomen is op vraag van de sector zelf. In de loop van 2018 hebben heel wat bedrijven aangegeven behoefte te hebben aan een evenement dat zich niet alleen richtte [...]

Bekijk

We Are Real Estate: Shaping the future of real estate

20.03.2019

Les 22 et 23 mai 2019, Brussels Expo accueillera le nouveau salon professionnel de l’immobilier We Are Real Estate, dont la création fait suite à une demande expresse du secteur. Au cours de l'année 2018, de nombreuses entreprises ont indiqué avoir besoin d'un événement qui non seulement ciblerait le top [...]

Bekijk

Subscribe for the newsletter