A+281 FR

A+281 FR

18.11.2019

Le numéro de novembre offre un aperçu de la complexité de la sacralité contemporaine. Bien que nous vivions dans une société sécularisée, nous avons besoin de lieux de silence et de recueillement. Comment l’architecture séculaire s’apparente-t-elle à celle des rites funéraires contemporains, ecclésiastiques ou non ? Ces lieux de contemplation et de prière sont-ils semblables ? Quelles sont les [...]

Bekijk
A+281 NL

A+281 NL

18.11.2019

Het novembernummer van A+ biedt een inkijk in de complexiteit van hedendaagse sacraliteit. Ook in een geseculariseerde maatschappij hebben we nood aan plekken voor verstilling en bezinning. Hoe staat de architectuur ervan in verhouding tot die van hedendaagse, al dan niet kerkelijke begrafenisrituelen? Lijken deze plekken voor contemplatie en gebed [...]

Bekijk

Bâtiment durable et mobilité

18.11.2019

Le Bâtiment et son influence sur les modes de déplacementsDe plus en plus d'initiatives sont prises à Bruxelles pour réguler le trafic automobile et favoriser les modes de déplacements actifs et le recours aux transports en commun. Dans un contexte où différents niveaux de pouvoir décident de prendre la question [...]

Bekijk

Duurzame gebouwen en mobiliteit

18.11.2019

De invloed van een gebouw op de vervoerskeuzesIn Brussel worden er steeds meer initiatieven genomen om het autoverkeer te reguleren en de actieve vervoersmiddelen en het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen. In een context waarin verschillende beleidsniveaus de mobiliteitskwestie aanpakken, wenst Leefmilieu Brussel de ontwerpers en opdrachtgevers te informeren [...]

Bekijk

Schüco onderstreept zijn ambitie als innovatieve “trendsetter” en zet schouders onder vernieuwde Living Tomorrow

18.11.2019

Schüco, leverancier van aluminium systemen voor ramen, deuren en gevels staat bekend om een absolute focus op kwaliteit en innovatie. Het bedrijf zet daarom met veel enthousiasme de schouders onder het vernieuwde Living Tomorrow in Vilvoorde. Schüco illustreert met dit project haar rol als trendsetter in de bouwsector én onderstreept [...]

Bekijk

Schüco souligne son ambition en tant que « pionnier » de l’innovation et soutient le nouveau Living Tomorrow

18.11.2019

Schüco, le spécialiste des fenêtres, portes et façades, est réputé pour sa recherche inconditionnelle de la qualité et de l’innovation. C’est pourquoi l’entreprise soutient le nouveau Living Tomorrow avec un grand enthousiasme. Par ce projet, Schüco illustre son rôle de précurseur numérique dans le secteur de la construction, ainsi que [...]

Bekijk

Premuren worden steeds populairder

18.11.2019

Betonnen premuren, ook wel dubbele wanden genoemd, worden steeds populairder.  Aannemers kiezen bewust voor premuren omwille van de efficiëntie, de tijdswinst en een verhoogde veiligheid op hun werven. Studiebureaus en architecten geven de voorkeur aan premuren omwille van hun creatieve mogelijkheden, gladde afwerking en conformiteit aan de hoogste kwaliteitsnormen.Premuren vormen [...]

Bekijk

Les prémurs : de plus en plus populaires

18.11.2019

Les prémurs en béton, sont de plus en plus populaires.  Les entrepreneurs choisissent consciemment les prémurs car ils procurent de l’efficacité, un gain de temps et de la sécurité accrue sur leurs chantiers. Les bureaux d'études et les architectes privilégient les prémurs en raison de leurs possibilités créatives, de leur [...]

Bekijk

Last van geluidsoverlast in uw woning? Akoestische isolatie geeft weer rust

18.11.2019

We wonen steeds kleiner en dichter op elkaar. Zeker in appartementen en gesloten bebouwingen zorgt dit voor frustratie. Geluidsoverlast door luide voetstappen of schuivende meubels doet de spanningen weleens oplopen. Herkenbaar? Dan bent u vast op zoek naar een goede akoestische isolatie die u rust schenkt. Met houtvezelisolatie van PAVATEX [...]

Bekijk

Subscribe for the newsletter