Collectief Noord

gepubliceerd op 17.09.2012 | tekst Thomas J. Martin http://www.collectiefnoord.be/
© Collectief Noord

Erik Wieërs richtte in de beruchte Seefhoek anno 2001 Huiswerk Architecten op met Dirk Somers. Toen dat sterk groeiende bureau de kans kreeg om op een steenworp afstand een nieuw bureau en drie woningen te bouwen, werd er niet geaarzeld. In 2010 verhuisde het. In 2011 vertrok Dirk Somers met de helft van de ploeg ; Erik Wieërs riep Collectief Noord mee in het leven en bleef hier wonen en werken. Als je dit collectief opzoekt, is er veel kans dat je aan zijn deur voorbijrijdt. Maar eens je de onopvallende gevel achter je gelaten hebt, beland je in een even wonderlijke als simpele hortus conclusus. Wie had nog gedacht een groene en serene plek te vinden in deze drukke volkswijk, die in alle opzichten uit haar voegen barst? Toch was het collectief niet van plan om deze ‘probleemwijk’ op te geven. Pieter Eeckeloo kent de problemen, en ze vergen heel wat engagement. “Maar
engagement is niet alles opengooien en publiek maken. Want wie neemt dan nog verantwoordelijkheid? Wij proberen via ‘milde openingen’ het gesloten stramien van de stad te doorbreken. Daarbij is het belangrijk dat een sterk theoretisch kader hand in hand gaat met de praktijk.” Dat laatste geldt voor alle projecten van dit jonge collectief : het ontwerp ligt pas echt vast na oplevering. Ook in zijn ontwerpstijl verliest het de realiteit niet uit het oog : “We schrikken er niet voor terug te werken rond eenvoudige typologieën. Vanuit de banaliteit van collectief erfgoed zoals hoeves, loodsen of rijhuizen, streven we naar ‘transbanaliteit’: herkenbaarheid gekoppeld aan ontwrichtende ideeën.” Een even bescheiden houding treffen we aan in de organisatie. “We willen niet met veel meer dan tien zijn. Zo kan je nog net rond één tafel, om te eten, en om efficiënt te vergaderen.” Dat informele is typerend volgens Pieter Eeckeloo : “Bij ons heerst een ‘milde hiërarchie’ : op elk project werkt een tandem vennoot-medewerker en die brengt elke week verslag uit op het ‘prikbordmoment’. Ongezouten meningen en doorgedreven associaties vliegen dan door de kamer.” Eén keer in de twee weken zitten de vennoten samen om alle projecten te overlopen. Veel aandacht wordt besteed aan de interactie tussen gebouw en omgeving : “De gevel hoeft geen veruitwendiging te zijn van het plan. Terwijl het plan met de organisatie zelf te maken heeft, volgt de gevel eerder de logica van de context.” Collectief Noord houdt zich ver van dingen die “betekenisloos hip” zijn. “Een bureau openhouden is enkel een middel dat het doel heiligt: architectuur maken en bestuderen, om een zinvolle maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.”

schrijf je in voor de nieuwsbrief